โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผช.ศอ.บต.เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยการสาธารรณสุขสิรินธร ยะลา “การสร้าง เครือข่ายผู้บริหารและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

 

 นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผช.ศอ.บต.เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยการสาธารรณสุขสิรินธร ยะลา “การสร้าง เครือข่ายผู้บริหารและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานพัฒนากำลังคน ร่วมกับ วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “การสร้าง เครือข่ายผู้บริหารและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม” บรรยายรูปแบบในชั้นเรียน ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 


การดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยอบรมรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับในชั้นเรียน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในด้านการบริหาร จัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับนักบริหารระดับกลาง และเป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สาธารณสุข จำนวน ๘๖ คน  ทาง ศอ.บต.เองให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อทำหน้าที่บริการประชาชนให้ดีที่สุด วันนี้ 6 ชั่วโมง ที่ได้ถ่ายทอดการทำงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่วิชาชีพของตนเอง  ภาระกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข การออกแบบการบริการเพื่อให้ได้best service การบริการแบบองค์รวมที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา การใช้ชีวิต work life balance การเชื่อมั่นการทำความดี การสร้างเครือข่ายด้วยการเป็นผู้ให้ และอีกมากมาย มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ตบมือ หลายคนบอกทำให้มีพลังใจพลังบวก จะนำไปปรับการทำงานของตัวเอง อื่นๆ ขอบพระคุณทุกท่านมากๆ ที่ทำให้วิทยากรมีความสุข ไม่หิว ไม่เหนื่อยเลยครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น