โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พุทธศาสนิกชน.บ้านบากง อำเภอรือเสาะ ได้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก ณ.วัดทรายทอง หลังจากหนังสือพระไตรปิฎกชุดเก่าได้เกิดอุทกภัยทำให้ชำรุดเสียหาย (มีคลิป)

 พุทธศาสนิกชน.บ้านบากง อำเภอรือเสาะ ได้ร่วมถวายหนังสือพระไตรปิฎก  ณ.วัดทรายทอง หลังจากหนังสือพระไตรปิฎกชุดเก่าได้เกิดอุทกภัยทำให้ชำรุดเสียหาย (มีคลิป)

 


 เมื่อวันที่21มิถุนายน 2567  พระ ไทยทนุ ปัญญาทีโป  ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ สมบัติ หรือหลวงต๊ะ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทรายทองให้เป็นตัวแทนรับมอบตู้หนังสือพระไตรปิฎกจำนวน1ตู้หนังสือพระไตรปิฎก 1ชุด จำนวน 91เล่มของ มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย  สืบเนื่องจากหนังสือพระไตรปิฎกชุดเก่าได้เกิดอุทกภัยในรอบ 80 ปี ของอำเภอรือเสาะ  เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม  2566 ที่ผ่านมา  ทำให้ตู้และหนังสือพระไตรปิฎก ณ วัดทรายทอง  ได้ชำรุดเสียหาย


   โดยมีชาวบ้านวัดทรายทองและคณะกรรมการรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นโดยมี.ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเว็ปไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ มาร่วมถวายเนื่องจากทางรักษาการเจ้าอาวาสได้พิจารณาเห็นสมควรในข้อเสนอแนะของพระไทยทนุ ปัญญาทีโป  ซึ่งได้เสนอขอตู้พระไตรปิฎกในโครงการมอบตู้พระไตรปิฎกแก่วัดซึ่งยังไม่มีหรือเกิดความชำรุดเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย. .โดยมีท่านนายแพทย์ จักรพงษ์ พร้อมครอบครัว เป็นผู้บริจาคและดำเนินการจัดส่ง โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่วัดทรายทองเป็นผู้ถวายให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

    พระไทยทนุ ปัญญาทีโป   และคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพระลูกวัด ซึ่งได้รับมอบถวาย ให้เป็นศาสนสมบัติของวัดทรายทองสืบต่อไป..ข้ออานิสงส์การสร้างและการร่วมถวายนี้ จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ พร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติทั้งในชาตินี้ชาติหน้าโน่นเทอญ ..ขอเจริญพร..

    สำหรับหนังสือพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่ภิกษุสามเณรจะได้ศึกษาหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรม84,000 พระธรรมขันธ์
ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น