โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัชระ”ส่งเรื่องค่าชดเชยเรือประมง 1,007 ลำตั้งแต่สมัยลุงตู่

 วัชระ”ส่งเรื่องค่าชดเชยเรือประมง 1,007 ลำตั้งแต่สมัยลุงตู่ (มีคลิป)-รร.ท่าชนะขอกรรมสิทธิ์สปก. ถึงมือ”ปลัดประยูร”ก.เกษตรทันที


11 มิถุนายน 2567 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายประยูร  อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องติดตามเงินเยียวยาโครงการเรือออกนอกระบบของกรมประมง ตั้งแต่พ.ศ.2562 และติดตามการขอกรรมสิทธิ์ที่ดินโรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี


รายละเอียดในหนังสือเรื่องเรือประมง ระบุว่าด้วยได้รับการร้องเรียนจากนางดวงเดือน (ขอสงวนนามสกุล) เจ้าของเรือประมงชื่อ เอกสาธิต ว่าได้นำเรือประมง ๑ ลำ เข้าโครงการเรือออกนอกระบบของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งหน่วยงานราชการทำการสำรวจเรือประมงที่เข้าโครงการจำนวน ๒,๐๐๐ กว่าลำ เข้าหลักเกณฑ์จำนวน ๑,๐๐๗ ลำ และบัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี พี่น้องประชาชนยังไม่ได้เงินเยียวยาตามโครงการของกรมประมงแต่อย่างใด ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรมประมง โปรดหามาตรการอย่าได้หักเงินเยียวยาเหลือเพียงร้อยละ ๗๕ โดยให้เงินเต็มจำนวนและควรเพิ่มเงินในการเสียค่าไฟฟ้าหรือค่าดูแลรักษาเรือนานถึง ๕ ปี (๖๐ เดือน) เพิ่มตามความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นลำดับอีกด้วย และควรให้เงินเพิ่มเติมแก่ชาวประมงตามโครงการเรือออกนอกระบบดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงโดยเร็วที่สุด ส่วนเรือประมงที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์อีกมากกว่า ๑,๐๐๐ ลำนั้นกรมประมงไม่อาจทอดทิ้ง จะเยียวยาหรือช่วยเหลืออย่างไร เพราะเขาคือชาวประมงเช่นกัน 


และได้รับหนังสือร้องเรียนจาก นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตามการขอกรรมสิทธิ์ที่ดินโรงเรียนท่าชนะ พื้นที่ ๑๑๖ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนนักเรียน ๑,๑๒๕ คน โดยโรงเรียนยังไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและประชาชนชาวท่าชนะซึ่งที่ผ่านมาได้ทำเอกสารเสนอขอกรรมสิทธิ์ที่ดินของโรงเรียนตามขั้นตอนของทางราชการเพื่อรอดำเนินการตามลำดับ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ

ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยประสานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) โปรดดำเนินการติดตามการขอกรรมสิทธิ์ที่ดินโรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเร็วที่สุดด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและประชาชนชาวท่าชนะโดยเร็วที่สุด


นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนท่าชนะ จะส่งเรื่องให้ สปก เจ้าของเรื่องพิจารณาดำเนินการ ส่วนเรื่องเรือประมงขณะนี้กรมประมงพิจารณาดำเนินการอยู่ ทางกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จะส่งเรื่องให้กรมประมงเร่งรัดดำเนินการให้ และจะให้หน่วยงานตอบเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบ

และนายวัชระ ได้กล่าวขอบคุณนายประยูรที่ได้ประสานกรมประมงช่วยดูแลประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี ก็เป็นไปด้วยดีคือเป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความเมตตาและอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ซึ่งได้ประสานกับท่านก็ได้ดูแลพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องฝนแล้งที่ท่านได้ประสานกรมฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมในเขต จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งฝนตกบ้างไม่ตกบ้าง ผมก็ขอกราบขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น