โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนารามมอบอินทผาลัมเพื่อสนับสนุนกิจกรรม”รอมฎอนสัมพันธ์”ให้พี่น้องมุสลิมไว้ละศีลอดส่งเสริมการประกอบศาสนกิจที่สำคัญในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

 เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนารามมอบอินทผาลัมเพื่อสนับสนุนกิจกรรม”รอมฎอนสัมพันธ์”ให้พี่น้องมุสลิมไว้ละศีลอดส่งเสริมการประกอบศาสนกิจที่สำคัญในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณที่ว่าการอำเภอบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พระสมุห์จิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม นำอินทผาลัมมามอบให้กับนายนิติพงศ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอบาเจาะ และนายอาเดล หะยีอีแต นายกเทศบาลตำบลบาเจาะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1445 


เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมนำไปรับประทานในช่วงเปิดปอซอ (ละศีลอด) ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งอินทผลัมนั้นชาวมุสลิมถือว่าเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือ เดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร 


โดยนายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ ได้มีการจัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ละศีลอด (เปิดปอซอ) ซึ่งเป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำของชาวมุสลิมภายหลังจากได้ถือศีลอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1445 จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวมุสลิม


 โดยจะมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ ร่วมกันละศีลอดพร้อมกันทุกวัน ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น