โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พ.ต.อ.พิทักษ์ เอียดแก้ว เลขานุการชมรมคนรักษ์ดินและกลุ่มผู้นำชมรมภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอธารโต เสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยให้ความรู้เรื่องดินแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 4

 พ.ต.อ.พิทักษ์  เอียดแก้ว  เลขานุการชมรมคนรักษ์ดินและกลุ่มผู้นำชมรมภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอธารโต เสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทยให้ความรู้เรื่องดินแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 4(มีคลิป) 
 เมื่อวันที่ 14   กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา  พ.ต.อ.พิทักษ์  เอียดแก้ว  เลขานุการชมรมคนรักษ์ดิน นายธีรศานต์  หาลิตะพันธ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร.ร. ตซด.สังวาลย์วิท 4 หมู่ 2 อำเภอธารโต ตำบลแม่หวาด  จังหวัดยะลา ให้ความรู้เรื่องดิน เสริมสร้าง ส่งเสริม ร่วมมือ  กับกลุ่มยุวเกษตร  เสริมสร้างสังคมเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนเพื่อลูกหลานไทย


ภาพบรรยากาศ กิจกรรมหลังเลิกเรียน หน้าเสาธง ร.ร. ตซด.สังวาลย์วิท 4  อ.ธารโต

 โดยมี ร.ต.ต.หญิง  นริศรา  ศรีจันบาล ครูใหญ่ และคณะครูให้การต้อนรับโดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและชาวเกษตรกรมาร่วมรับฟัง

  พร้อมทั้งสาธิตมอบสารปรับปรุงดิน และธาตุหรือแร่ธาตุ  รองเสริมใช้กับการเกษตร ของโรงเรียน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ และได้วัดหาค่า PH ดิน  ให้มีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่างพ.ต.อ.พิทักษ์  เอียดแก้ว  ได้ กล่าวว่า ชมรมคนรักษ์ดิน ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคภูมิกรุ๊ป การเกษตร  โดยมี  นาย กฤษชนก ตัฒฑเศรณีวัฒน์  เป็นประธานชมรมคนรักษ์ดิน  ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก และภาคใต้

  สำหรับวัตถุประสงค์ ชมคมคนรักษ์ดิน โดยมีวัตถุประสงค์

 1.สร้างความร่วมมือพัฒนาดินให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรม

2. รณรงค์ให้เกษตรกรยุติและรู้ถึงโทษในการทำไร่และสวนแบบเลื่อนลอย

3. แนะนำให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องดินที่เป็นกรดและด่าง

4. มีเครื่องมือที่เข้าแก้ไข ให้เกษตรกรมีดินที่สมบูรณ์พร้อมประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เดินคู่กับนวัตกรรม

6. ปลูกจิตสำนึกอย่างมีสติดินที่ดีเคมีต้องน้อยลง

7. เสริมสร้าง ส่งเสริม ร่วมมือ กับกลุ่มยุวเกษตร 

8. แสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและชมรมอื่นๆอย่างสร้างสรรค์และสามัคคี


      พร้อมโอกาสนี้ ทางชมรมคนรักษ์ดิน  ได้มอบพันธุ์ทุเรียน พันธ์ยาวลิ้นจี้  เพื่อให้ทางโรงเรียนให้นักเรียนได้ปลูกเพื่อหวังผลเป็นพันธุ์ทุกเรียน ทางเลือกใหม่ ของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นชาวเกษตรกรและเด็กเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ในอนาคต

     และได้กล่าวขอขอบคุณ ร.ต.ต.หญิง นริศรา  ศรีจันบาล ครูใหญ่ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับ 

     ทั้งนี้ในการลงพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต ในโอกาสนี้โดยมีทีมงาน พร้อมด้วย  นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมพลัง ขับเคลื่อน Soft Power เพื่อต่อยอดไป สู่  โอกาส ชาวเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดขายแดนภาคใต้ในโอกาสต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น