โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

จังหวัดนราธิวาส Kick Off โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ขณะที่ประชาชน จ.นราธิวาส ดีใจ และขอบคุณรัฐบาล มอบโครงการดีๆ ด้านการรักษาพยาบาลสะดวกสบาย(มีคลิป)

 จังหวัดนราธิวาส Kick Off โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เป็น  1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ขณะที่ประชาชน จ.นราธิวาส ดีใจ และขอบคุณรัฐบาล มอบโครงการดีๆ ด้านการรักษาพยาบาลสะดวกสบาย(มีคลิป)


                                                                ประมวลภาพคลิปบรรยากาศ

วันนี้ (7 ม.ค.67) นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายฉัตรชัย  อุตสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายแพทย์กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวความเป็นมา และนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวรายงานฯนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ (7 ม.ค.67) จังหวัดนราธิวาส เป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรม Kick Off //ซึ่งการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐ/เอกชน เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม 


ในทุกพื้นที่ และเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายนี้ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับ ทุกสังกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพแก่ประชาชน อาทิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์


ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2544 ประเทศไทยได้มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค หรือโครงการบัตรทอง และรัฐบาลได้ยกระดับนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อต่อยอดการดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนโยบายใหม่ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”//สำหรับจังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 111 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 แห่ง อีกทั้งร้านขายยา คลินิก พร้อมขับเคลื่อนโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 


นายสุรัยมาน เจ๊ะมะ ประชาชนตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส บอกว่า ดีใจที่มีโครงการนี้ และจังหวัดนราธิวาสก็เป็นจังหวัดนำร่อง ผมคิดว่า เป็นนโยบายที่ดีมากสำหรับประชาชนทั่วไป  เป็นนโยบายที่สะดวกที่สุดเท่าที่มีมา ขอบคุณรัฐบาลสำหรับโครงการดีๆเช่นนี้   นางคอลีเย๊าะ มือเกาะ ประชาชนตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส บอกอีกว่า มีความภาคภูมิใจและดีใจ ที่ จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดนำร่อง ในการรักษาพยาบาล เพียงบัตรประชาชนใบเดียว  


   พร้อมกล่าวอีกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียน ผ่านแอปหมอพร้อม เพื่อรับบริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ในการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งเช่นเดียวกัน เป็นนโยบายที่ดีมากๆ

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น