โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

น้ำใจซับน้ำตาเพื่อผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอรือเสาะ องค์กรสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับ องค์กรด้านมนุษยธรรม IKRAM MALAYSIA , MyCare Malaysia และ เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม(A-KHIDMAT) มีคลิป

    น้ำใจซับน้ำตาเพื่อผู้ประสบอุทกภัย  พื้นที่อำเภอรือเสาะ         องค์กรสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับ องค์กรด้านมนุษยธรรม IKRAM MALAYSIA , MyCare Malaysia และ เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม(A-KHIDMAT) (มีคลิป)


  เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2567  อาจารย์อับดุลการีม อัสมะแอ ที่ปรึกษาเดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ในฐานะผู้ประสานองค์กรสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับ องค์กรด้านมนุษยธรรม IKRAM MALAYSIA , MyCare Malaysia โดย ประธาน Mr.Azizee Rohim และ เครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม(A-KHIDMAT) 


ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านดีแย ตำบลสาวอ บ้านบอมิ บ้านบือแนรายอ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 435 ราย และมอบเงินเพื่อซ่อมแซมมัสยิด จำนวน 3 ราย 
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิเดลิมิเร่อร์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สื่อกลาง เพื่อประชาชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น