โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

‘รมว.ดีอี’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดระนอง กำชับ ‘กรมอุตินิยมวิทยา’ เตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือพยากรณ์อากาศ เพื่อปกป้องประชาชนอย่างเต็มที่ (มีคลิป)

 ‘รมว.ดีอี’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดระนอง กำชับ ‘กรมอุตินิยมวิทยา’ เตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือพยากรณ์อากาศ เพื่อปกป้องประชาชนอย่างเต็มที่  (มีคลิป)
- - - - - 

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งปฏิบัติการกิจร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนอากาศการบินระนอง และสถานีเรดาร์ตรวจอากาศจังหวัดระนอง โดยได้มอบนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองรองในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนอากาศการบินระนองและรับทราบผลการดำเนินงานของสถานีตรวจอากาศและสถานีเรดาร์จังหวัดระนอง โดยมีนางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายวิโรจน์  ลิ่วเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและคณะให้การต้อนรับ 


.โดยนายประเสริฐ ได้มีข้อสั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยาดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดอาจารย์หญิง เดลิมิเร่อร์/รายงาน

///////////

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น