โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์มวยไทยระดับพื้นที่ กรณีศึกษา มวยไทย ที่โคราช

 

พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา   ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์มวยไทยระดับพื้นที่  กรณีศึกษา มวยไทย ที่โคราช
วันที่ 18  มกราคม 2567 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา  ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชนและปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์มวยไทยระดับพื้นที่  กรณีศึกษา มวยไทย


โคราช ในมิติเพื่อการอนุรักษ์  ณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา  ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาศึกษาตามบทบาทหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ  โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


โอกาสนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา และยังได้เยี่ยมชมการฝึกซ้อมกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาและสถานที่ในการเตรียมจัดตั้งสมาคมมวยโคราชเพื่อการรักษา  ถ่ายทอดและอนุรักษ์ องค์ความรู้ของมวยโคราชให้กับเยาวชนอีกด้วย
อ.หญิง เดลิมิเร่อร์  /รายงาน/ เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่่ ส่องทุกมุมมอง  สู่..ชายแดนใต้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น