โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะพีพี ดัน “มารีน่าชุมชน” ที่แรกของอันดามัน เพื่อผู้ประกอบการเรือหัวโทงและเรือท่องเที่ยวชุมชน พร้อมใช้งานสิ้นปี 67


วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจาชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยาน ร่วมกับ นายสรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ พร้อมนายธนกร จงรักษ์และคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกระบี่ โดยได้นำเสนอโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ภายใต้การนำของนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข “หัวหน้าอุทยาน” , นางสาวมนัสวี เกื้อวงค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการและนายอดิศักดิ์ เหงี่ยมสระน้อย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ร่วมกันผลักดันโครงการท่าเรือมารีน่าชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล


ในปัจจุบันมีท่าเรือที่รองรับการเดินทางทางน้ำไม่เพียงพอต่อการจอดเทียบท่าของเรือ โดยเฉพาะท่าเรือนพรัตน์ธารา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ มีกลุ่มผู้ประกอบการเรืองท่องเที่ยวและเรือโดยสารมากกว่า 400 ลำ ประสบปัญหาการใช้งานท่าเรือที่เกินขีดความสามารถของท่าเรือที่รองรับได้ ทำให้ไม่สามารถนำเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาจอดเทียบท่าได้ และมีปัญหาการขึ้น-ลงเรือ ที่ยากลำบากและไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าเรือแห่งนี้วันละประมาณ 3,000 คน/วัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของจังหวัดกระบี่


ดังนั้น หากโครงการเพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือ ด้วยทุ่นจอดเรือที่ได้มาตรฐานจะทำให้ท่าเรือแห่งนี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยรวมทั้งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จัดระเบียบการจอดเรือ การควบคุมเรือเข้า-ออก การขึ้น-ลงเรือของนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกปลอดภัย และควบคุมช่องทางการเข้า-ออก ของนักท่องเที่ยวและประชาชน


ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และเห็นว่าในโอกาสที่จะมี ครม.สัญจร ในวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ จังหวัดระนอง จะเป็นโอกาสของจังหวัดกระบี่และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่จะนำเสนอโครงการนี้ ให้แก่วงประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.สัญจร ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงท่าเรือนพรัตน์ธารา ที่เป็นความเดือดร้อน เป็นความต้องการของประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

#ชมรมสื่อมวลชนกระบี่
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น