โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 200,000 บาท จากกรณี “(ป้าบัวผัน)” ถูกเยาวชนทำร้ายจนเสียชีวิต(มีคลิป)

     กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 200,000 บาท   จากกรณี “(ป้าบัวผัน)” ถูกเยาวชนทำร้ายจนเสียชีวิต(มีคลิป)พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ร่วมกับ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จากกรณี “(ป้าบัวผัน)” ถูกเยาวชนทำร้ายจนเสียชีวิต  


ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท 

เนื่องจาก เป็นคดีอุจฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ และเป็นที่สนใจของสาธารณชน โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

อาจารย์หญิง  เดลิมิเร่อร์/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น