โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สรรเพชญ รับร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” หวัง "ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สู่ความเสมอภาคทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ"(มีคลิป)

 สรรเพชญ รับร่างกฎหมาย “สมรสเท่าเทียม” หวัง "ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สู่ความเสมอภาคทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ"(มีคลิป)

          วันนี้ (14 ธันวาคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ อาคารรัฐสภา นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ได้ร่วมเข้ารับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ในประเด็นการสมรส หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จากคุณวทันยา บุนนาค หรือมาดามเดียร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ โดยหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ การให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

          โดยนายสรรเพชญ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของผู้ที่มีความหลากหลายเพศ เพราะเชื่อว่า รากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย คือ การอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิต ฯลฯ และย่อมหมายถึง “เพศที่หลากหลาย” ด้วย

          “ตนจะขับเคลื่อนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป และขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศว่า ความรักอันบริสุทธิ์ ของพวกท่านจะได้รับการคุ้มครอง อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรีในสังคมไทย” นายสรรเพชญ กล่าวในตอนท้าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น