โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เคาะแล้ว! หลังจากหมดวาระ อาจารย์ วิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส ไร้คู่แข่ง ต่ออีกสมัย (มีคลิป)

 เคาะแล้ว! หลังจากหมดวาระ อาจารย์ วิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส ไร้คู่แข่ง ต่ออีกสมัย (มีคลิป)


นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.เดลิมิเร่อร์ ภาคใต้ตอนล่าง/บก.เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. /รายงาน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย 66 เวลา 9.30​น. สมาชิกสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ได้เข้าร่วมประชุม ณ.ที่ทำการสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​นราธิวาส​วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง​ จังหวัด​นราธิวาส.. เนื่องด้วย ประธานและคณะ​กรรม​กา​ร​สมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ปัจจุบัน​ได้หมดวาระลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตามระเบียบ​ของสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ อาจารย์ วิจิตร​ สกุล​แก้ว​ ประธาน​สมาพันธ์​ไทย​จังหวัด​นราธิวาส


​ได้จัดให้คณะกรรมการ​และสมาชิก​เข้าร่วมประชุมเพื่อจะทำการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการ​ชุด​ใหม่ขึ้นมาบริหารงาน​ของสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ต่อไปตามระเบียบ​ของสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาสเพื่อจะได้บริหารงานของสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​นราธิวาส​อย่างต่อเนื่อง.

   ในเวลา 10.30น. ได้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​คนต่อไป.

     ที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​นราธิวาส​เพียงท่านเดียว..คือ

 1.อาจารย์​ วิจิตร​ สกุล​แก้ว​

   มติที่ประชุมได้ยกมือสนับสนุนให้

.. อาจารย์​ วิจิตร​ สกุล​แก้ว​ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 28 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน.

   สรุปในที่ประชุมได้ยกมือสนับสนุน​เลือก อาจารย์​ วิจิตร​ สกุล​แก้ว​ เป็นประธานสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​คนต่อไปจากวันที่ 24 พ.ย66

   และได้มีการคัดเลือกรองประธานสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​นราธิวาส​ขึ้น จำนวน 6ฝ่าย มี

1.ผอ.กรีฑา แดงดี รองประธานฝ่าย การศึกษาและแผนงาน

2.นาย.วัฒนา ไชย​ณรงค์​ รองประธานฝ่าย การเมือง, การปกครอง

3.นาย.เจริญ นิลวิจิตร์ รองประธาน ฝ่ายประเพณีและวัฒนธร​รม.

4.นาย.สมภพ สุขสุพันธ์​ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์.

5.น.ส เตือนใจ นุ้ยแม้น รองประธานฝ่ายสงเคราะห์.

6.อ.ปรานอม นงรัตน์ รองประธานฝ่ายประสานงาน

... เลขานุการ.นาง เพลินจิต สุวรรณ​คีรี, นาง อัมพร นุเคราะห์ชน, น.ส ยุวดี แก้วเลี่ยม

.. เหรัญญิก.นาง สมจิตร จันทบดี   อาจารย์​วิจิตร​ สกุล​แก้ว​ ประธานสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก​สมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของสมาพันธ์​ไทย​พุทธ​จังหวัด​นราธิวาส​ที่ทำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องไทย​พุทธ​ใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4​อำเภอจังหวัดสงขลา ​สงขลาชายแดนใต้ด้วยดีตลอดมา.

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น