โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ทุเรียนกวนผลผลิตแปรรูปทุเรียนพื้นบ้านของดีเมืองเจาะไอร้อง รสชาติอร่อย หวาน หอม สะอาด ปลอดภัย เกิดจากฝีมือของชาวบ้าน ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 081-5404532 หรือ ทางเฟชบุ๊ค”ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ซึ่งจะมีหลายอย่าง เนื่องจากเป็นธุรกิจชุมชน(มีคลิป)

 “ ทุเรียนกวน” ธุรกิจชุมชน ของดีเมืองเจาะไอร้อง รสชาติอร่อย หวาน หอม สะอาด ปลอดภัย  โทร. 081-5404532 หรือ ทางเฟชบุ๊ค”ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง”ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาส รายงาน

ทุเรียนกวนผลผลิตแปรรูปทุเรียนพื้นบ้านของดีเมืองเจาะไอร้อง รสชาติอร่อย หวาน หอม สะอาด ปลอดภัย เกิดจากฝีมือของชาวบ้าน  ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 081-5404532 หรือ ทางเฟชบุ๊ค”ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ซึ่งจะมีหลายอย่าง เนื่องจากเป็นธุรกิจชุมชน (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจ และยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติของกลุ่มผู้ประกอบการฐานราก รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมการผลิตและการตลาดของการผลิตแปรรูปจากทุเรียน พัฒนารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเข้าสู่กระบวนการแข่งขันด้านการตลาด ในการสร้างกลไกและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนตัวแบบเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการฐานรากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนในจังหวัดนราธิวาส สู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุดโครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจและยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน

ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เผยว่า โครงการวิจัยชุดนี้เรามีทั้งหมด 5 โครงการย่อยทั้งหมด โครงการย่อยที่ 1.การพัฒนาเชิงธุระกิจ 2.กระบวนการผลิต 3.กระบวนในการตลาด 4.การประเมิน 5.เสนอเชิงนโบยายในการผลัดดันเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจากที่เราดำเนินการเนื่ิองจากว่า ช่วงนั้นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปทุเรียนเขาได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด 19 

เพราะฉะนั้นยอดของการจัดจำหน่ายที่ไม่สามารถจัดแสดงสินค้ารวมไปถึงการส่งออกต่างๆได้รับผลกระทบ ทางทีมนักวิจัยไปศึกษาข้อมูลก็เลยพบว่ารายได้ก็ลดลง ที่นี้จะทำยังไง จะมาช่วยนำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้นรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ได้รับความนิยมก็จะมีในเรื่องไอศกรีมทุเรียน มีทองม้วนทุุเรียน และ คุกกี้ทุเรียน ส่วนทุเรียนกวนที่มีเดิม เราก็มีการศึกษาเพื่อพัฒนาในเรื่องที่บอกในการยืดอายุในการใช้งานเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้บรรจุภัณฑ์ตอบรับตอบโจทย์ผู้บริโภคในสไตล์ของคนรุ่นใหม่

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนผลไม้ยอดฮิตที่ติดฤดูกาล ราชาผลไม้ก็คือ ทุเรียน มีหลากหลาย สายพันธุ์ อำเภอเจาะไอร้อง ก็มีสายพันธุ์ ทุเรียนที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่น ซึ่งหากินยากมาก มีเพียงแค่ 3 เดือน ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง จะพิเศษก็คือเนื้อทุเรียนกวน แห้ง สนิท หวานกำลังดี ซึ่งมีขายทางออนไลน์อย่างเดียว สายพันธุ์ที่โดดเด่น คือ ทุเรียนบ้านเป็นสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมือง เป็นผลไม้ประจำถิ่นภาคใต้ มีขนาดลักษณะผล ค่อนข้างกลมมีทั้งหนามสั้นและหนามยาว เนื้อน้อยรสชาติหวานแบบที่คนใต้ชอบมีผลผลิตมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม โดยผลจะสุกที่ต้นจะหล่นลงมา ชาวบ้านไม่นิยมขายผลสดส่วนมากมักนำไปกวนไว้ทานและขายตลอดทั้งปี ชาวอำเภอเจาะไอร้องส่วนใหญ่นิยมแปรรูปทุเรียนพื้นบ้านนำมากวนเพื่อแปรรูปเพื่อพัฒนาและขยายโอกาสทางการขายสินค้า

การแปรรูปจะนำทุเรียนที่มีน้ำหนักลูกละประมาณ 1 ถึง 2.5 กิโลต่อผล เมื่อทุเรียนแก่จัดหล่นจากต้นซักราวเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนชาวบ้านจะขนทุเรียนส่งให้โรงงาน เพื่อเก็บสต๊อกไว้แปรรูปให้ได้มากที่สุดมีการแกะเนื้อทุเรียนโดยแต่ละวันประมาณ 100 ถึง 200 กิโลกรัม แยกใส่ถุงพลาสติกที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนำไปแช่ไว้ในห้องเย็นแต่ละวัน จะทยอยนำทุเรียนที่แช่เย็นออกมาวันละไม่ต่ำกว่า 100 กิโลพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำลงไป กวนในกระทะแบ่งครั้งละประมาณ 15 กิโลกรัม ควรจะใส่น้ำตาลทรายประมาณ 5% ของน้ำหนักทุเรียนเหตุผล ที่ต้องใส่น้ำตาลทรายทั้งทั้งที่ทุเรียนมีความหวานอยู่แล้วเพราะว่าทุเรียนแต่ละลูกมีค่าความหวานไม่เท่ากันการใส่น้ำตาลจะช่วยรักษาระดับความหวานให้คงที่ นอกจากนั้นน้ำตาลทรายจะช่วยยืดอายุทุเรียนกวนให้อยู่ได้นานกว่าปกติ ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับการขายทางออนไลน์

ลูกค้าท่านใดสนใจต้องการซื้อ คุกกี้เนื้อทุเรียนโบราณที่มีความกรอบนอกนุ่มใน ทองม้วนเนื้อทุเรียนโบราณ และทุเรียนกวนแบบเนื้อล้วนๆที่มีรสชาติอร่อย หวาน หอม สะอาด ปลอดภัย เกิดจากฝีมือของชาวบ้าน  ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 081-5404532 หรือ ทางเฟชบู๊ค”ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง” ซึ่งจะมีหลายอย่าง เนื่องจากเป็นธุรกิจชุมชน ทั้งนี้สามารถเลือกชำระเงินได้ทั้งการโอนและชำระปลายทาง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า

เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง เพื่อชาวเกษตรกร สู่ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น