โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประะกาศประชาสัมพันธ์ #Soft Power เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ร่วมพลังทำ "ความดี" #ด้วยใจ เพื่อชาวประชา # ชายแดนใต้ คือ"เพชร" ที่เจียระไนและมีค่ามากมาย ต่อมวลมนุษยชาติ #วันนี้"วันดี" ขอเชิญชวน "พ่อแม่ พี่น้อง" จิตอาสาทุกๆท่าน มาร่วมกันคิด ในการแต่งเพลง และผู้ที่มีความรู้ ในการแต่งเพลง "ทำนองทางใต้" นี้ คือ เอกลักษณ์ ที่มีคุณค่า ใน 4 จังหวัด


ประะกาศประชาสัมพันธ์  #Soft Power   เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

ร่วมพลังทำ "ความดี" #ด้วยใจ เพื่อชาวประชา  # ชายแดนใต้ คือ"เพชร" ที่เจียระไนและมีค่ามากมาย ต่อมวลมนุษยชาติ

#วันนี้"วันดี" ขอเชิญชวน "พ่อแม่ พี่น้อง" จิตอาสาทุกๆท่าน มาร่วมกันคิด  ในการแต่งเพลง และผู้ที่มีความรู้ ในการแต่งเพลง "ทำนองทางใต้"  นี้ คือ เอกลักษณ์  ที่มีคุณค่า  ใน 4 จังหวัด  
ได้น้อมนำพระราชดำรัส ร.9 "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"มาเป็นแนวทางในการคิดพัฒนาและขับเคลื่อนในมิติต่างๆ 

# บทเรียนชีวิต นี้คือ# "ตำรา" เล่มแรก ที่มีค่าต่อมวลมนุษยชาติ (ประชากรมากกว่า 70 ล้านคน) #วันนี้เราพร้อมแล้วที่ จะทำความดีให้เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัฒน์

#"ประกาศ.." เชิญชวน เพื่อนร่วมโลก และพ่อแม่ พี่น้อง ที่มีจิตอาสา..ทุกท่านๆ

#ที่มีความรู้.. การแต่งเพลง.. #มาร่วมกันคิด ..และร่วมกันแต่งเพลง...ทำนองทางใต้....ให้เกิดขึ้นในยุคของเรา...แต่ละจังหวัดฯ ดังนี้.-. 1จ.สงขลา 2. จ.ปัตตานี 3. จ.ยะลา 4. จ.นราธิวาส รายละเอียด..ที่เกี่ยวกับ #Soft Power...

..
-การท่องเที่ยวทางน้ำ ทางบก อื่นๆ -วัด...พระ...เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วัดช้างไห้ โครงการพระราชดำริ จ.นราธิวาส

ของดีในแต่ละจังหวัด วัฒนธรรม...เช่นงานเดือนสิบ...อื่นๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาหาร...ขึ้นชื่อไหว้พระ9วัด

ในแต่ละจังหวัด การแสดงมโนรา..หนังตะลุงอื่นๆ #นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์บก.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์@ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

ติดต่อ โทร.. 0831850549 #ดร.พิเชฐ สุดเดือน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ประจำภาคใต้ตอนล่าง ติดต่อ โทร.. 0898702429 #ร่วมพลังทำความดี  เพื่อ"มวลมนุษยชาติ"  ในยุคของเรา #"ตำนาน" ตลอดไป

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมมอง สู่..ชายแดนใต้0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น