โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิด โครงการเรือเยาวชนป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 3ผนึกำลังคนรุ่นใหม่ 10 ประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (มีคลิป)

นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิด โครงการเรือเยาวชนป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 3ผนึกำลังคนรุ่นใหม่ 10 ประเทศ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (มีคลิป)

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติด รุ่น 3 (the 3 rd Youth Network on Drugs Prevention Program : YNDPP) พร้อมด้วย  H.E. Datuk Jojie Samuel (ดาตุ๊ก โจจี ซามูเอง) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย  Mr.Virgaliano Nahan (เวอร์กาลีอาโน นาฮานี) ทูตฝ่ายอัยการจากประเทศอินโดนีเซีย  Undersecretary Earl P. Saavedra (เอิร์ล พี ซาอาวีดรา) ผู้อำนวยการคณะกรรมการยาเสพติดอันตราย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ผู้แทนจาก UNODC ผู้แทนเอกอัครราชทูต และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม ติมอร์-เลสเต ไทย และผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. 

ก่อนการเปิดพิธี ผู้แทนเยาวชนจากทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของยาเสพติด โดยเยาวชนแต่ละประเทศแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถึงสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด

นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าว แสดงความยินดีที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชนป้องกันยาเสพติดในครั้งนี้ และยินดีที่ได้เห็นประเทศถึง 10 ประเทศ เห็นพ้องกับโครงการนี้และส่งเยาวชนเข้าร่วม เพราะอย่างเราทราบกันดีถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในประชาคมโลก


นายกูเฮง ยาวอหะซัน ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ต่อกลุ่มเด็กเยาวชนเหล่านี้จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน และรัฐบาลให้ความสำคัญในสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งไม่เพียงแต่เราประเทศเดียวแต่ประเทศต่างๆ ต้องก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตของเยาวชนของเราเอง


นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทยและนานาชาติ อยากเห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดเป็นพลังสังคม เกิดความสร้างสรรค์ และเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเยาวชนยังสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติด ไปยังเพื่อนๆ เพื่อร่วมสร้างรากฐานที่ดีให้กับประเทศในภูมิภาคในการป้องกันยาเสพติด

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2566 โดยนำผู้แทนเยาวชนจาก 10 ประเทศ ช่วงอายุระหว่าง 18 - 24 ปี เข้าร่วมอภิปรายศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างเยาวชน ให้เข้าใจถึงต้นตอและเส้นทางของปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ตามบริบทของแต่ละประเทศ”


 “ตั้งแต่การจัดโครงการนี้ในครั้งแรกเราดีใจได้เห็น พลังของเยาวชน และได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ ที่เห็นด้วยกับการกิจกรรมเช่นนี้ ตนยังมีความยินดีที่ได้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นไม่ควรแบ่งแยกประเทศ และเราล้วนมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด”


"ผมหวังว่าเยาวชนทั้ง 10 ประเทศจะได้เก็บเกี่ยวความรู้ มิตรภาพและประสบการณ์ จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน ที่อาจเกี่ยวข้องกับงานยาเสพติดในอนาคต หรือต่อยอดความรู้และกิจกรรมไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งการสร้างการรับรู้เข้าใจในเรื่องยาเสพติดถือเป็นนโยบายสำคัญตามมาตรการการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนของรัฐบาล” นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว


-------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น