โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดร.พิเชฐ สุดเดือน รับรางวัลเกียรติคุณTONBOON NOBEL AWARDS 2023 "สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น" เผย “การทำงานใดๆ ต้องทำหน้าที่นั้นๆให้ดีที่สุด”(มีคลิป)

 ดร.พิเชฐ สุดเดือน รับรางวัลเกียรติคุณTONBOON NOBEL AWARDS 2023  "สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น" เผย “การทำงานใดๆ ต้องทำหน้าที่นั้นๆให้ดีที่สุด”(มีคลิป)


   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา   หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาเปิดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 ในโครงการ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปี ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้โดยมี พระอินทร์มุณีวงศา  ซัม วันทาม พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา(หัวหน้าคณะพระราชาคณะแห่งกัมพูชา) คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ แก คิม ย่าน) รองประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัย และรองประธานสภากาชาดกัมพูชา จังหวัดบันทายเมียนชัย พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นแห่งกัมพูชา และท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงาน

         โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และนายวรพล จันทร์งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานมอบรางวัลต่างๆ  จำนวน  3 รางวัล 29 สาขา   สาขารางวัลเกียรติยศ VISAKA AWARDS, รางวัลเกียรติยศ TONBOON NOBEL AWARDS และ รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD  ซึ่งรางวัลดังกล่าว 

           ซึ่งรางวัลดังกล่าว ดร.พิเชฐ สุดเดือน ได้รับรางวัลเกียรติคุณ TONBOON NOBEL AWARDS 2023 "สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น"

         ดร.พิเชฐ สุดเดือน ได้กล่าวแสดงความรู้สึก  “ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น" #การทำงานใดๆ ต้องทำหน้าที่นั้นๆให้ดีที่สุด มีแรงบันดาลใจในการทำงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบในมิติต่างๆ ให้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์เพื่อชาวประชา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีเป้าหมายในการ งานให้สำเร็จและเกิดประโยชน์และน้อมนำพระราชดำรัส ร.9"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นเข็มทิศนำทางในมิติต่างๆ มีหลักคิดทั้ง ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เรียนรู้คน รู้งาน รู้พื้นที่ “        สำหรับ ภายในงานได้มีกิจกรรมเปิดงานด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพร การแสดงโขนเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๔ คน จากคณะเอกชนการละคร  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบทศกัณฐ์ กำกับการแสดงโดย คุณครูพุทธิชัย โชติประดิษฐ์และการแสดงโชว์ขับร้องเพลง ค่าน้ำนม โดย คุณแมน วทัญญ มุ่งหมาย 


       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบที่ประกอบความดีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสังคมในประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านทุกแขนง เพื่่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป

     นาย ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดีกับดร.พิเชฐ สุดเดือน ได้รับรางวัลTONBOON NOBEL AWARDS 2023   "สาขาผู้นำองค์กรดีเด่น"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น