โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านดอนกลาง

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านดอนกลาง 
         วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

      1. การปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

      2. การตรวจเยี่ยมกลุ่มโอทอปและการให้ความรู้เกษตรอินทรีย์โดย สนง.เกษตรอำเภอ

      3. การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

      4. การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล ชุดปฏิบัติการตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น