โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

“นิพนธ์”ชนะคดี….?

 “นิพนธ์”ชนะคดี….?ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอน คำสั่ง มท.1 ปลดนิพนธ์ พ้นนายกอบจ.สงขลา ให้คุ้มครองจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น พร้อม ขอบคุณศาลปกครอง คืนความยุติธรรมให้ ยืนยัน ทุกอย่างทำถูกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ทางราชการ

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ให้นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ้นจากตำแหน่งในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่่ 4 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1528/2564 มีผลต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 

ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา นั้น นายนิพนธ์ กล่าวขอบคุณศาลปกครองที่คืนความยุติธรรมให้ พร้อมกับยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ทำนั้น ได้ทำตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยการไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มผู้ฮั้วการประมูล เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นดิน

 #นายหัวไทร

 #นิพนธ์ชนะคดี

 #ศาลถอนคำสั่งมท1

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น