โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม, ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 3 และงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3

      พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม, ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 3 และงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3
 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม, ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ 3 และงบประมาณสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3

 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดย คุณณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมคณะฯ ได้เข้ามอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 3,200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 


เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับบุตรข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 3 และ มอบงบประมาณสนับสนุน กิจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาด้วยดีโดยตลอด ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ 

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการเกิดภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกฤดูโดยเฉพาะห้วงนี้ในพื้นที่จังหวัดตาก เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน ยังมีผลกระทบในพื้นที่ งกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำความห่วงใยและสิ่งของที่ได้รับไปบรรเทาความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น