โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อำเภอรือเสาะ ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯโดยมีตัวแทนจาก อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม (มีคลิป)

 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อำเภอรือเสาะ ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯโดยมีตัวแทนจาก อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม (มีคลิป)ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ให้กำลังใจชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ โดยมีตัวแทนจาก อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยมีตัวแทนจาก อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังข้อกังวลของประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้. นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เจ้าหน้าที่เยียวยา ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ นายสังคม เกิดก่อ ปลัดจังหวัดนราธิวาส พันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พันโท ปัตตะพล ประพันธ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 46 พันตำรวจเอก ธัญญยะ ลัภบุญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ผู้แทนนายอำเภอรือเสาะ

ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบฯชาวไทยพุทธในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ เข้าร่วม โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อพบปะให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธและ ให้กำลังใจครอบครัวที่สูญเสีย รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ดูแลความปลอดภัยประชาชน นอกจากนี้มาเพื่อรับฟังปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติม รับฟังความต้องการที่อยากให้ภาครัฐดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติม และหาแนวทางการดูแลด้านอาชีพที่ยั่งยืนแก่ชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งการเปิดพื้นที่ให้แก่ประชาชนในระดับอำเภอเพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงอาจเป็นจุดเปลี่ยนของภาคใต้

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี และตากใบ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวล หวาดกลัว เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนไม่สามารถเดินทางเข้าไปประกอบอาชีพกรีดยางหรือการเกษตรได้ ทำให้ขาดรายได้ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ และสะท้อนความต้องการจากคนในพื้นที่ ขอให้ยังคงมีกองกำลังทหารอยู่ในพื้นที่ รวมทั้งขอให้มีมาตรการดูแลปกป้องชาวไทยพุทธในทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการส่งเสริมงานด้านอาชีพ กลุ่มสตรี หญิงหม้าย ผู้ได้รับผลกระทบ มีข้อเสนอให้ปรับเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นกรณีพิเศษบางเคสตามสถานการณ์ และให้มีการฟื้นโครงการ ไทยพุทธคืนถิ่น ในทุกมิติ ทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมการจัดประชุมและมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยการประสานงานจากสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ผอ.กรีฑา แดงดี นายวัฒนา ไชยณรงค์ นางวิจิตร นุเคราะห์ชน นายวิเชียร ภักดีสุวรรณ นางยุวดี แก้วเลี่ยม และนายรักชาติ สุวรรณ์ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น