โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ยิ่งใหญ่ตระการตา ตาดีกา 13 อำเภอร่วมแข่งขันกีฬาและวิชาการ ที่ อบจ.นราจัดขึ้น พร้อมเดินขบวนพาเหรดโชว์ของดีของเด่นประจำถิ่น สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (มีคลิป)

ยิ่งใหญ่ตระการตา ตาดีกา 13 อำเภอร่วมแข่งขันกีฬาและวิชาการ ที่ อบจ.นราจัดขึ้น พร้อมเดินขบวนพาเหรดโชว์ของดีของเด่นประจำถิ่น สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (มีคลิป)

วันนี้ ( 22 ก.ค. 66 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากตาดีกาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 


ทั้งนี้นอกจากเป็นการคัดเลือกนักเรียนจากตาดีแต่ละแห่งแล้ว ยังถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง พัฒนาเด็กนักเรียน ด้านร่างกายและด้านจิตใจ โดยมีการแข่งขันสื่อกลางสร้างทักษะความรู้ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีจิตใจที่ใฝ่ต่อส่วนรวม ตลอดจนสอนให้รู้จัก การรู้แพ้ รู้ซนะ และรู้อภัย ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน

โดยในการจัดงานครั้งนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ขึ้น ถือเป็นการเปิดโอกาสด้านวิชาการศาสนาให้กับเด็กๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในพื้นที่

ขณะที่ด้านนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวในพิธีเปิด โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2566 ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องของอัตลักษณ์และการสร้างความสามัคคี วันนี้มีตัวแทนตาดีจากทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วม ถือว่าทุกคนได้ร่วมกันแสดงออก ทั้งด้านกีฬา วิชาการศาสนา ตลอดจนขบวนแห่ที่สวยงาม ที่หยิบยกอัตลักษณ์หรือศิลปะ วัฒนธรรมของพื้นที่ตนเองมาจัดแสดงโชว์


 อย่างไรก็ตามในครั้งต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมที่จะสนับสนุน และสานต่อกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมการเรียนการสอนตาดีกาให้กับเด็กๆ และจะจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกปี เพื่อสะท้อนให้พื้นที่อื่นเห็นถึงความรัก ความสามัคคี การเป็นอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่น  


ด้านนายอับดุลรอนี เด็งกาแม ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ตาดีกาทั้ง 13 แห่งได้ร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้น เพราะถือเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่จะทำให้เด็กๆของตาดีกาแต่ละแห่งได้แสดงออก ซึ่งๆเด็กแต่ละคนนั้นล้วนมีความสามารถเพียงแต่ต้องการการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ และครั้งนี้ทุกคนก็จะได้แสดงออกเต็มที่ 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการเดินขบวนพาเหรดจากตาดีกาอำเภอต่างๆ นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยนายสาหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมขบวนพาเหรด อำเภอยี่งอที่นำอัลกรุอ่านเก่าแก่มานำเสนอในขบวน อำเภอบาเจาะที่นำมัสยิด 300 ปี มาจัดในขบวนแห่ และอำเภอระแงะ ที่นำที่าตัดหมากโบราณมาแสดง และอำเภอจะแนะที่ประดิษฐ์สะพานโต๊ะนอ จำลองมาแห่ในขวบนเป็นต้น

 โดยขบวนพาเหรดเริ่มจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสมาสิ้นสุดสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส และจากนั้นเป็นการแสดงขับร้องอานาซีดจากวงชื่อดัง และจากนั้นเข้าสู่การเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยนายเปาซี เลาะแม รองปลัดองค์กราบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้ง นี้อย่างไรก็ตามในการจัดงาน 2 วันมีทั้งการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันวิชาการ โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาและวิชาการ รวมถึงรางวัลขบวนแห่ที่ชนะเลิศในเวลาประมาณ 15:00 น. ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น