โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) จัดประชุม ต้อนรับ “ พ.ต.อ. ธัญญะ ลัภบุญ.” ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่ เน้น!! เรื่องยาเสพติด สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)

 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) จัดประชุม ต้อนรับ “ พ.ต.อ.   ธัญญะ  ลัภบุญ.” ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่ เน้น!! เรื่องยาเสพติด สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)         ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา -13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ นายเจริญลาภ  นราสัตยวงศ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ทำหน้าที่ประธาน ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2566

คำ
        เพื่อให้คำปรึกษา ขอเสนอแนะข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หาทางแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งาน ประจำเดือน โดยมี พ.ต.อ. ธัญญะ  ลัภบุญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ เข้าร่วมร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.รือเสาะ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
          ทั้งนี้ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนราธิวาส ที่๒๙๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ คำสั่งแต่งตั้ง  โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนราธิวาส 


           ในวาระการประชุมครั้งนี้  คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ ) จึงได้จัดมีการเลือกตั้งประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะใหม่   จากมติที่ประชุม จึงได้มอบความไว้วางใจ ให้ นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ คณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ (กต.ตร.สภ.รือเสาะ )อีกสมัย

 


  
ทั้งนี้ โดย นายเจริญลาภ นราสัตยวงศ์ ประธาน กต.ตร.สภ.รือเสาะ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ ได้กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี  พ.ต.อ. ธัญญะ  ลัภบุญ   ได้ย้ายมาจาก สถานีตำรวจภูธร บ้านในควน จังหวัดตรังดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร รือเสาะ คนใหม่   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2566 ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกในการร่วมประชุม กต.ตร.สภ.รือเสาะ ในครั้งนี้

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น