โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลขาธิการ ศอ.บต. ทอดผ้าป่าสสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส เพื่อ สืบสาน ธำรง พระพุทธศาสนา ชายแดนใต้ ได้ยอดเงินเกินครึ่งล้าน(ชมคลิป)

 เลขาธิการ ศอ.บต. ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส เพื่อ สืบสาน ธำรง พระพุทธศาสนา ชายแดนใต้ ได้ยอดเงินเกินครึ่งล้าน(ชมคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

                          (ชมคลิปบรรยากาศสร้างสีสันด้วยจิตศรัทธา  เพื่อพระพุทธศาสนา จชต.)        (ชมคลิป พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะประชาชน)

  เมื่อวันที่   18 มิถุนายน 2566  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี  พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส  ฝ่ายสงฆ์ พ.ต.อ. ทวี   สอดส่อง  เลขาธิการพรรคประชาชาติ   นาย สนั่น  พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   นางสุชาดา  พันธ์นรา  นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายกิจจาจันทสิโร  นายกพุทธสมาคม  นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   ผู้แทนส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี  และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก...     ในการนี้  สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดภาคใต้ ร่วมกับสมาพันธ์ไทยจังหวัดนราธิวาส จัดมีการแสดงมโนราห์คณะของวัดทุ่งคา

  และได้จัดให้มีการจัดร้านค้าจัดบูทขายสิ้นค้าจากกลุ่มสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากฝีมือกลุ่มสตรี  ขายหาแนวทางเพื่อทำตลาดให้กับกลุ่มสตรีทั้ง 4 กลุ่มในวันนี้ และมี โรงทานจาก จากยะลา ปัตตานี  และนราธิวาส มาร่วมในโอกาสนี้ด้วย               อย่างไรก็ตามในการทอดกฐินครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนบริจาครวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 532,420 บาท  (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)    เพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดซื้อโซล่าเซลล์    และทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในวัด ที่ชำรุดทรุดโทรมให้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป...

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น