โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

" ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี "

   " ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี " 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) 

  " ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี " 

 

" พระภูพิงค์  ญาณธีโร วัดป่าท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  วัดป่าท่ามะขามติดชายแดนภาคตะวันตกเทือกเขาตะนาวศรี จักแสดงพระธรรมเทศนา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้น้องๆเยาวชนทั่วทั้งประเทศผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  " 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกต้องการนำเสนอการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและหลักคำสั่งสอนพระพุทธศาสนา ให้น้องๆเยาวชนทั้งประเทศได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยและการจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  ออกอากาศวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา 13.55 น. - 14.00 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น