โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

" สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน "

"  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน " 
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 )
"  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน " 

วันนี้  (7 มิถุนายน 2566) เวลา 15.09 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศโมลีพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108 " พระพุทธรูปประจําสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ความสูง 108 นิ้ว และ พระบูชาเนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว ซึ่งจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่ง การสถาปนาสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป. จารึกที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาจาร แผ่นทองคํา จากนั้นเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ ทรงหย่อนแผ่นทองคําลงในช้อนเทลงในแบบ ทรงจับด้าย สายสิญจน์ประกอบพิธีเททอง และทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์

 โดยมีพระเถรานุเถระที่เมตตาเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหา รและสมเด็จ พระพุทธพจนวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร และมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน , ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน , คณะผู้บริหาร ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 


    ทั้งนี้ การจัดสร้างพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน 108” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปประจํา สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อสมทบทุนโครงการจัดสร้าง สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) จังหวัดปทุมธานี โดยในการจัดสร้างพระพุทธโสธร “มงคลแผ่นดิน108”ได้มีการรวบรวมมวลสารและแผ่นจารศักดิ์สิทธิ์ไว้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดสร้าง พระของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

และประกอบพิธีอธิษฐานจิตแผ่นจาร มวลสาร และแผ่นดวงชะตา ณ วัดที่มีพระมหาเจดีย์สําคัญ 4 ภูมิภาค และวัดสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา , กรุงธนบุรี, และกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีเททองและอธิษฐานจิต รวม 9 ครั้ง และจะมีพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น