โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการคืนคุณให้แผ่นดินครบรอบปีที่ 9 ปรับโฉมใหม่รายการคืนคุณให้แผ่นดินในการนำเสนอออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) ประมวลภาพเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ( พระครูอ๊อด ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่ไถ่ชีวิตช้าง 14 เชือก พลายพลแสน , พลายแสนเขื่อน พลายแสนเมือง ,พังแสนดี พลายแสนชัย ,พลายแสนล้าน ,พังแสนหวาน ,พลายคำแสน ,พลายคมแสน, พลายบุญแสน , พลายคุณแสน ,พลายแสนไกร ,และพลายแสนหลวง

 รายการคืนคุณให้แผ่นดินครบรอบปีที่ 9  ปรับโฉมใหม่รายการคืนคุณให้แผ่นดินในการนำเสนอออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) ประมวลภาพเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ( พระครูอ๊อด )  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ที่ไถ่ชีวิตช้าง 14 เชือก  พลายพลแสน , พลายแสนเขื่อน พลายแสนเมือง ,พังแสนดี พลายแสนชัย ,พลายแสนล้าน  ,พังแสนหวาน ,พลายคำแสน ,พลายคมแสน, พลายบุญแสน , พลายคุณแสน ,พลายแสนไกร ,และพลายแสนหลวง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2566 รายการคืนคุณให้แผ่นดินครบรอบปีที่ 9  ปรับโฉมใหม่รายการคืนคุณให้แผ่นดินในการนำเสนอออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 )


    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ครบรอบปีที่ 9 แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนอย่างเข้มข้น ไม่เอาเปรียบผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน รายการคืนคุณให้แผ่นดินแต่ละเทปที่นำเสนอออกอากาศต้องการให้เยาวชนทุกวัยติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และไม่ควรอย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประมวลภาพเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ( พระครูอ๊อด )  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ที่ไถ่ชีวิตช้าง 14 เชือก  พลายพลแสน , พลายแสนเขื่อน พลายแสนเมือง ,พังแสนดี พลายแสนชัย ,พลายแสนล้าน  ,พังแสนหวาน ,พลายคำแสน ,พลายคมแสน, พลายบุญแสน , พลายคุณแสน ,พลายแสนไกร ,และพลายแสนหลวง 

    ขออานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้กลายเป็นมหาบุญ มหาพรอันประเสริฐ แผ่ไพศาลไปอย่างไม่มีประมาณ


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คุณอภิคม แก้วละเอียด , คุณสหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น