โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) " งานทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราให้คงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้ ณ วัดพระงาม ( ประตูแห่งกาลเวลา ) วัดร้างเก่าแก่แห่งคลองสระบัวสมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา "

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

 " งานทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราให้คงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้  ณ  วัดพระงาม ( ประตูแห่งกาลเวลา ) วัดร้างเก่าแก่แห่งคลองสระบัวสมัยกรุงศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา " 

  " งานทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราให้คงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้  ณ  วัดพระงาม ( ประตูแห่งกาลเวลา ) วัดร้างเก่าแก่แห่งคลองสระบัวสมัยกรุงศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา " 
    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมธนะเมศฐ์ งามอัคคะวัตติ์ (พลขับรถ ) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางมาร่วมงานทำบุญประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อตอบแทนบุญคุญแผ่นดิน ที่บรรพบุรุษยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเราให้คงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้ ณ วัดพระงาม ( ประตูแห่งกาลเวลา ) วัดร้างเก่าแก่แห่งคลองสระบัวสมัยกรุงศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีบรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ดำรงคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชจวบจนทุกวันนี้ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ด้วยความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังความระลึกนึกถึงจากอนุชนคนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่นการทำบุญที่วัดพระงาม(ประตูแห่งกาลเวลา)ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน  คุณ กฤต  โสวาปี (คุณป้าแก้วประตูแห่งกาลเวลา)พร้อมทั้งครอบครัวได้รำลึกนึกถึงคุณของแผ่นดินและพระคุณของเหล่าบรรพชนจึงได้ดำริการจัดงานทำบุญประจำปีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30เมษายน  2566

เมื่อกำหนดวันแล้วสายธารแห่งศรัทธาก็มาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะจากกลุ่มคุณเก้า แอดมินเพจเสน่ห์โยเดีย  กลุ่มวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่ครูจากโคราชได้นำลูกศิษย์มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งสายธารจากชาวบ้านคลองสระบัว และละแวกใกล้เคียง  มาร่วมกันจัดไม่ว่าจะเป็นการทำโรงทานหรือสถานที่และในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วีรยุทธ  ปญฺญาวโร  ครูพระโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพร้อมทั้งคณะได้มาช่วยจัดสถานที่และพระอาจารย์สังคม  กิตติญาโณเจ้าหน้าที่กองกิจมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้เมตตาเป็นผู้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถาให้ธรรมะแก่ผู้ร่วมงานเพื่อเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังสืบสานประเพณีการห่มผ้าพระเจดีย์และสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

ในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มารำไทยถวายรวมทั้งครูสมชาย  กระจ่างซี ครูมวยไทย ได้มาร่วมรำมวยไทย  ในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงคงไว้คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและพี่น้องประชาชนในพื้นที่คลองสระบัวและนักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้พระ ณ วัดพระงาม ( ประตูแห่งกาลเวลา ) คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น