โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

.คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เน้นเรื่องราวเกึ่ยวกับพระพุทธศาสนา

.คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เน้นเรื่องราวเกึ่ยวกับพระพุทธศาสนา


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เน้นเรื่องราวเกึ่ยวกับพระพุทธศาสนา


.....คนไทยทุกศาสนาโชคดีที่สุดแล้ว ที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย เพราะเปิดกว้างและให้สิทธิเสรีภาพในทุกด้าน " 


  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธศาสนา


      "ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 


รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค - กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561จนถึงปีปัจจุบันมีมากกว่า 600  ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์ หลังจากไถ่ชีวิตโค - กระบือ แล้วได้นำโค - กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ณ วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย - วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย - วัว  พระครูสังฆรักษ์ วีวัฒน์ วีรวฑฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 


     "  ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ " 


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด ( ตูมตาม ) พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น