โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

ชัดเจนอีกคนนะ ”อาญาสิทธิ์" ยังอยู่พลังประชารัฐ" นายหัวสิทธิ์ ใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติ ลงสู้ ……

 ชัดเจนอีกคนนะ  ”อาญาสิทธิ์" ยังอยู่พลังประชารัฐ" นายหัวสิทธิ์  ใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติ ลงสู้หลังจากเมื่อวานนายหัวสิทธิ์ “สิทธิรัก ทิพย์อักษร” ใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติเสร็จเรียบร้อย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สวมเสื้อให้ด้วยตัวเอง


กล่าวสำหรับชายร่างเล็กผู้น่าจดจำอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ไม่ได้หวั่นวิตกอะไร เปิดตัวลงรักษาแชมป์ในนามพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจน


นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เขต 3

.....

อาญาสิทธิ์ ตอกย้ำว่า วันที่27 พฤษภาคม 2564 ผมปฏิญาณตน ทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ตามที่พี่น้องได้เลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อ 7 มีนาคม 2564

 

อาญาสิทธิ์ เห็นว่านโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้นำมาเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศ ใช้แก้ไขปัญหาประชาชน เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จับต้องได้ เช่น ด้านสวัสดิการประชารัฐ โดยออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  รัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำได้บริหารประเทศด้วยนโยบายที่ทำได้จริง ถึงตัวตนประชาชนเป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่รั่วไหล ประชาชนพึงพอใจ พรรค

 

พลังประชารัฐพร้อมเดินหน้าทำต่อไป ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ และพัฒนาเพิ่มเติมแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

 

ผมมั่นใจในนโยบายแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ทั้ง อุดมการณ์ นโยบายพรรค  และคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งนำโดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ซึ่งท่านประกาศชัดเจนว่าจะนำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ไปบริหารประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลังของประชาชนขับเคลื่อนสร้างพรรคพลังประชารัฐในระบอบประชาธิไตย ให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มีบุคคลกรการเมืองที่มีคุณภาพ สร้างเสริมการเมืองที่มีคุณธรรม ฟังความเห็นทุกฝ่าย รู้รักสามัคคี ให้อภัย นำประเทศก้าวข้ามความขัดแย้ง โดยคำนึงถึงการกินดี อยู่ดี มีความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก  โดยการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย ในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

 

ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบเขตเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยยังต้องการนักการเมืองที่มีคุณธรรม  คนนครศรีธรรมราช เป็นคนจริง รักใครรักจริง "ชาว

 

นครเป็นคนจริงใจ รักใครรักจริงไม่ทิ้งไม่ขว้าง “รักจังฮู้” # ดังคำกล่าวที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไว้ เมื่อวันที่20 กุมภาพันธ์ 2566 ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 ผมเป็นชาวตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช หมู่บ้านตำบลเล็กๆ ในชนบทซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดนักการเมือง นักสู้ทางความคิดที่มีชื่อลือเลื่องมายาวนาน เป็นสถานที่มีการต่อสู้ทางความคิดและอาวุธ ด้วยเหตุผลด้านการเมืองการปกครองที่สำคัญ และโดดเด่นของเมืองใต้ คนที่กำเนิดในพื้นเพนี้ ภูมิใจในมาตุภูมิ หรือคำสมัยใหม่อาจเรียกว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง เรียกว่า "คนสามตำบล" เป็นคนจริง และมีคุณธรรมประจำใจ มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความยุติธรรมประจำใจเป็นที่ตั้ง ไม่ข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอ พร้อมรับมือกับผู้ข่มเหงรังแกที่แข็งแกร่ง  

 

เสียชีพอย่าเสียความสัตย์ เป็นเรื่องปฏิบัติจริงของ "คนสามตำบล " มีคำจารึกบนศิลาจารึก หุบเขาช่องคอยเตือนสติ ว่า "ถ้าคนดีมีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลก็จักมีขึ้นแก่ชนเหล่านั้น"

 

 

ด้วยคุณธรรมของชาวนครฯร่วมด้วยคุณลักษณะของ 'คนสามตำบล" ที่ผมยึดถือเหมือนคาถาที่คนโบราณ ยึดถือสัจจะหลักธรรมประจำตัว สิ่งที่ผมไม่กระทำต่อหน้าโดยตรง หรือด้วยเล่ห์ เพทุบาย ในอันที่จะ คิดคดทรยศประชาชน ทรยศต่อพรรคการเมืองที่สังกัด ทรยศต่ออุดมการณ์ นโยบายพรรคที่ได้ให้โอกาสมีบทบาททางการเมือง ทรยศผู้ร่วมอุดมการณ์ในพื้นที่เลือกตั้ง  

 

ผมจึงไม่หนีจากพรรคพลังประชารัฐ  ไม่ตีจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่านผู้มีความตั้งใจทำความดีเพื่อชาติและประชาชนด้วยความเสียสละ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกพรรคที่รักทุกคนและท่านที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการบริหารพรรค  ในท่ามกลางกระแสความนิยม ชื่นชมความดี นักการเมือง และพรรคการเมืองอื่น มากมายหลายพรรค

 

เมื่อหมดวาระตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันนี้แล้ว ผมยังตั้งใจ ที่จะเป็นกำลังของพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบเขต ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นแขน-ขา อวัยวะส่วน

 

เล็กๆของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะหยิบยื่นนำเสนอถึงอุดมการณ์ นโยบายพรรคพลังประชารัฐให้รับรู้ถึงหูของประชาชน ด้วยความนอบน้อม จริงใจ  

 

ผมยืนหยัดจะทำตามอุดมการณ์ ที่ผมเข้ามารับใช้ประชาชนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นกำลังกาย กำลังใจ กำลังขับเคลื่อนอุดมการณ์ และนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับผม ส.ส.นายอำเภออาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ต่อไป ครับ 

กล่าวสำหรับเขตเลือกตั้งโซนชะอวด จุฬาภรณ์ มีคนเปิดตัวลงชิงแล้วหลายคน คนล่าสุด คือ สมศักดิ์ เมธา ในนามพรรคเพื่อไทย ก็ได้สร้างความฮือฮาในแวดวงการเมืองไม่น้อย


ก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวไปแล้ว คือนายหัวสิทธิ์ สิทธิรัก ทิพย์อักษร ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ นายกฯตู่ใส่เสื้อให้เรียบร้อย


ปลัดณัฐกิตติ์ หนูรอด อดีตปลัด อบจ.พัทลุง ลาออกจากราชการ เปิดตัวลงชิงเก้าอี้ตรงนี้อีกคนในนามพรรคภูมิใจไทย 


ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จ่อว่าจะส่งยุทธการ รัตนมาศ อดีตรองนายกอบจ.นครศรีฯลงประลองด้วยอีกคน รอดูการแบ่งเขตของ กกต.ก็ให้จับตา “แทน-ชัยชนะ เดชเดโช” อาจจะมาร่วมแจมเขตนี้ด้วยก็เป็นได้


เท่าที่ดูตัวคนลงสมัครรับเลือกตั้งในนครศรีธรรมราชแล้ว เขตเลือกตั้งโซนขะอวด-จุฬาภรณ์ น่าจะสนุกสุดๆ แบบมันหยด จน กกต.ต้องเตรียมใบแดง-ใบเหลือง ไว้รอกันเลยทีเดียว

  #นายหัวไทร #อาญาสิทธิ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น