โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

5 มีนา "วันนักข่าว" สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สัมมนาวิชาการ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร และ งานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าว

 5มีนา "วันนักข่าว" สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สัมมนาวิชาการ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร และ งานเลี้ยงสังสรรค์วันนักข่าว


นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 12.00 – 16.00 น.
ในการนี้ ทางสมาคมฯ จึงเรียนเชิญสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพ “สื่อสารมวลชน” ทุกแขนง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และร่วมงานเลี้ยง”สังสรรค์วันนักข่าว” ประจำปี 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน


“เนื่องจากในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฯ จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และ กรรมการบริหารชุดใหม่ ตามระเบียบของสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประขุมโดยพร้อมเพรียงกัน”


กำหนดการประชุม -เวลา 10.00 น. สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียน, -เวลา 14.00 น. เปิดการประชุม สัมมนาทางวิชาการ, -เวลา 15.00 น. มอบทุนการศึกษา, -เวลา 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญ พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ, -เวลา 18.00 น. งานเลี้ยง สังสรรค์วันนักข่าว#สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #5มีนาคมวันนักข่าว_เกษม #5มีนาคมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ #วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ_เกษม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น