โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

" แห่ผ้าขึ้นธาตุ ครั้งที่ ๑๐ สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช "

 " แห่ผ้าขึ้นธาตุ ครั้งที่ ๑๐ สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช " 


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )


 " แห่ผ้าขึ้นธาตุ ครั้งที่ ๑๐ สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช " 


" พิธีบวงสรวงสมโภชพระบฎ และ พิธีถวายข้าวมธุปายาส  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย..สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. (ดร.สมพงศ์ ญาณธีโร ) พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  ประธานฝ่ายฆราวาส พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ " ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น.ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อมอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเดินทางไปบันทึกเทปเพื่อนำเสนอออกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พิธีบวงสรวงสมโภชผ้าพระบฎ และ พิธีถวายข้าวมธุปายาส ร้อยตำรวจโท อำนวย ชุมจินดา นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร และนายโกเมน รุ่งเรืองสกุล ประธานจัดงาน ถวายพานดอกไม้เป็นพุทธบูชา  , คุณสุรพล เลอวิศิษฎ์ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์


 ได้รับมอบหมายทำหน้าที่แทน พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชผ้าพระบฎ และ พิธีถวายข้าวมธุปายาส และถวายสักการะฝ่ายสงฆ์ พระเดช พระคุณ พระวิเทศวชิรญาณ วิ. ( ดร.สมพงษ์ ญาณธีโร ) เจ้าอาวาสวัดป่าบรมธาตุ ราชสักการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทธ วีรยุทโธ ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าธรรมฑูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล และ ประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ พระครูอุดมโพธิวิเทศ( ณรงค์ อุตุตมวโส ) เจ้าอาวาสวัดพระรามโยธยาราชธานี  เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย องค์แสดงธรรม ฟังอานิสงส์การแห่ผ้าขึ้นธาตุ  


อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่ปรึกษาสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น