โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

“ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด “


“  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด “  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. 

( กดหมายเลข 5 ) “  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด “ 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางมาบันทึกเทป ณ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก 


   กองทัพบกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก ในโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ใน วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ลงนามบันทึก ข้อตกลงร่วมกัน และมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กับ พลเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน

   กองทัพบกได้จัดทำโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในแต่ละผลัดซึ่งมีประมาณ ผลัดละ 27,000 - 28,000 นาย มาอย่างต่อเนื่องโดยประสานความร่ามมือกับหน่วยงานองค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อหาตำแหน่งานว่างรองรับและเตรียมการฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความต้องการของทหารและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยปัจจุบันได้เตรียมจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่อจาการฝึกทหารใหม่เพื่อให้ทหารทุกคนได้มีวิชาชีพพื้นฐานติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชนที่ได้เสียสละ อุทิศตนและมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่เข้ากองประจำการจนกระทั่งปลดประจำกร ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

   บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นภาคเอกชนที่มีความมั่นคง เป็นภาคธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย อาทิ CPF CP all True Makro Lotus's บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เล็งเห็นคุณค่าของทหารที่ปลดประจำการ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีระเบียบวินัยสูงและพ้นจากการเป็นทหารแล้ว จึงมีความต้องการที่ให้น้องๆ ทหารเหล่านี้ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยได้เตรียมตำแหน่งงานมากกว่า ๑๓,๐๐๐ อัตราทั่วประเทศ ไว้รองรับ รวมทั้งจัดทำเว็ปไซด์ในรูปของแอปพลิเคชั่น

WWWJOBFORTHAIARMY.COM ให้น้องทหารตลอดจนครอบครัวค้นหาตำแหน่งงานต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้น้องคนเล็กของกองทัพบกได้โอกาสที่ดีและมีทางเลือกในการประกอบ อาชีพที่กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถเลือกสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งและพื้นที่จังหวัดที่ตนเองต้องการได้
  มาชมภาพและเรื่องราว  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น