โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) เรื่องราว " มหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหารv ไถ่ชีวิตช้างมา 11 เชือก ให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน , และทุกวันพระ

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )  เรื่องราว  " มหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหารv  ไถ่ชีวิตช้างมา 11 เชือก ให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน , และทุกวันพระ

" มหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ที่แพร่ภาพออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  "   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2566 ขอนำเสนอมหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค - กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561 จนถึงปีปัจจุบันมากกว่า 575 ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์  แล้วหลังจากไถ่ชีวิตแล้วได้นำโค - กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ 
โครงการธนาคาร ควาย วัว เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย - วัว  พระครูวัดเจดีย์หลวงได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการ ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ , 

  จัดปรุงอาหารกล่องให้พี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ, เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และ ช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักที่ผ่านมาได้จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และแจกจ่ายผักหลายพันตันเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนำไปปรุงอาหาร ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่และนำสิ่งของไปให้น้องๆๆที่อยู่ตามดอยต่างๆ 

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2566 เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่ปรึกษาสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น