โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย ตามที่ตนเคยเสนอ

      นิพนธ์ฯ เร่งรัด ศอ.บต. ดำเนินการตามที่นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาเครือข่ายต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเชีย ตามที่ตนเคยเสนอ          เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอที่ตนได้เสนอเร่งด่วน 6 ด้าน เพื่อนำไปใช้วางแผนการให้ความช่วยเหลือและเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหารต้มยำกุ้ง ประกอบด้วย

1. การแจ้งเกิด – แจ้งตายที่ปัจจุบันมีรายละเอียดและขั้นตอนการทำงานที่มีความยุ่งยาก หลายขั้นตอน

2. การอำนวยความสะดวกในการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย

3. การออก Passport ให้กับคนไทยที่เดินทางมาทำงาน

4. การออกใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเชีย (Work Permit)

5. การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของคนไทยที่เดินทางมาทำงานในต้มยำกุ้ง ตลอดจนกีฬาและกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งในกลุ่มเครือข่ายและหน่วยงานของรัฐและประชาชนจากประเทศไทยในระยะต่อไป ตลอดจนการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศมาเลเชีย

6. การจัดหาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเด็กที่ครอบครัวพามาพำนักอาศัย หรือ ที่แม่คนไทยคลอดในประเทศมาเลเชียด้วย โดยปัจจุบันเด็กที่เดินทางมาพำนักอาศัยที่นี้ ไม่สามารถสื่อสารและใช้ภาษาไทยได้ (ในอดีต เคยมีการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยการจ้างนักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศมาเลเซีย และใช้สื่อการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว)


          ซึ่งหากมีการดำเนินการตามมาตรการนี้ ผมมั่นใจว่าจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในเครือข่ายร้านต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียสามารถประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างอนาคตของตนเองและมีรายได้ส่งกลับมาช่วยเหลือครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป  จึงขอให้ศอ.บต. ได้เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเร็ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น