โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

" ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน " " พี่น้องชาวไทย - มุสลิมบ้านใหม่ (ท่าเสา )อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ "

  " ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน "  " พี่น้องชาวไทย - มุสลิมบ้านใหม่ (ท่าเสา )อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ "
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  " ทหารอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน " 

" พี่น้องชาวไทย - มุสลิมบ้านใหม่ (ท่าเสา )อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ "


" กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ หมูที่ ๑ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา " 


 "  สถาบันปฎิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับชุมชนบ้านใหม่( ท่าเสา)  กิจกรรมปักซั้งบ้านปลาหมายเลข ๙ ณ ชุมชนบ้านบ้านใหม่ (ท่าเสา) อ.สิงหนคร จ.สงขลา " 


พันโท พีรวัจน์ จันทร์แก้ว

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้าได้ส่งกำลังพลทหารลงพื้นที่ช่วยพี่น้องประชาชนในกิจกรรมปักซั้งบ้านปลาหมายเลข ๙ ณ ชุมชนบ้านบ้านใหม่ (ท่าเสา)อ.สิหนคร จ.สงขลา รวมพลังปลูกป่าโกงกาง สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งป่าไม้และป่าชายเลนและเพาะพันธุ์ปลาช่วยในการวางไข่ปลาโดยมีสิบโท วิสวัส โพชกำเหนิด จนท.ฝกรฯ ป.๕ พัน.๕ และ สิบเอก อาณัฐ หมาดอะหิน พลวิทยุและโทรศัพท์ป.๕ พัน.๕ นำพลทหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ปักซั้งบ้านปลาหมายเลข ๙ 


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น