โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต. ‘ธนกร’ ผงาดรมต.สำนักนายกฯ

 ด่วนที่สุด! โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต. ‘ธนกร’ ผงาดรมต.สำนักนายกฯ


ด่วนโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 3 รมต.กลุ่มปากน้ำพปชร.ผงาด 'สุนทร ปานแสงทอง'นั่งรมช.เกษตรฯด้าน 'นริศ ขานุรักษ์' รมช.มหาดไทย ขณะที่ 'ธนกร วังบุญคงชนะ' รมต.ประจำสำนักนายกฯ

30 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันท่ี 10 ก.ค.2562 ลงวันท่ี 22 มี.ค.2564 น้ัน

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากความเป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งต้ังแต่วันที่5 ก.ย.2565 สมควรแต่งต้ังรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง และเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและ บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุนทร ปานแสงทอง เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายนริศ ขานุรักษ์ เป็นรมช.มหาดไทยทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.2565 เป็นปีท่ี 7 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายสุนทร เป็นโควตาของกลุ่มส.ส. กลุ่มปากน้ำ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น