โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เซอร์ไพรส์มาก....ดีใจสุดคำบรรยาย...กราบขอบคุณมากค่ะ ที่มอบกระเป๋าผ้าฝีมือโครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  เซอร์ไพรส์มาก....ดีใจสุดคำบรรยาย...กราบขอบคุณมากค่ะ ที่มอบกระเป๋าผ้าฝีมือโครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้รับมอบกระเป๋าฝีมือชาวดอย จาก คุณศิริพงษ์ นาคเพ็ง ส่วนขายปลีกหัตถกรรม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องจากมาจากพระราชดำริ  ...วันนี้ตกใจ

เซอร์ไพรส์มาก....ดีใจสุดคำบรรยาย...กราบขอบคุณมากค่ะ ที่มอบกระเป๋าผ้าฝีมือโครงการพัฒนาดอยตุง ( พื้นที่ทรงงาน ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


คือการเน้นที่ “คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ระเบิดจากข้างใน” รวมถึงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” มาใช้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา โดยส่งเสริมและหาตลาดให้งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และดูแลไม่ให้ชาวเขาเหล่านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง


" เกิดมาต้องแทนบุญคุณแผ่นดิน "


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น