โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

“ประวิตร” ร่วมประชุม กพต. สัญจร ที่นราธิวาส รับฟังโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 “ประวิตร” ร่วมประชุม กพต. สัญจร ที่นราธิวาส รับฟังโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้



“ประวิตร” ร่วมประชุม กพต. สัญจร ที่นราธิวาส รับฟังโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นราธิวาส เป็น 1 ในโครงการพัฒนาพื้นที่



วันนี้ 19 ก.ย. 65 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ประชุมและตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ กพต. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุม กพต.สัญจร จชต. ครั้งที่ 4/2565 โดยจะมีการจัดประชุมในรูปแบบของการสัญจรหมุนเวียนในทุกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุม กพต.สัญจรที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แล้ว 


สำหรับการประชุมครั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุมกับ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และร่วมชมนิทรรศการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรไทย-มาเลเซีย


 นิทรรศการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม นิทรรศการเสริมสร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต ซึ่งจะมีการมอบน้ำเชื่อโค “พันธุ์ทาจิมะ” ให้แก่เกษตร พร้อมทั้งการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ zoom จากพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอรามัน 

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมพบปะผู้บริหารธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 


และในช่วงบ่ายคณะจะเดินทางตรวจราชการด่านพรมแดนสุไหงโกลก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและชมบริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย - มาเลเซีย ) แห่งที่ 2 พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนจ.นราธิวาส และพบปะประชาชนพร้อมกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 


อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งนี้ ศอ.บต. เตรียมเสนอ 5 โครงการ ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสเสนอ 11 โครงการ ซึ่งมีโครงการการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เส้นทางถนนลาดยางสายทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอ ยี่งอ – บ้านปลักปลา ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น