โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ซุ่มเงียบมานานสำหรับพรรคท้องที่ไทย กับการเคลื่อนไหวตั้งพรรคการเมือง

 

ซุ่มเงียบมานานสำหรับพรรคท้องที่ไทย กับการเคลื่อนไหวตั้งพรรคการเมือง

 ที่ #นายหัวไทร บอกว่า ซุ่มเงียบเพราะจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการตั้งพรรคท้องที่ไทย มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

      การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งผ่านมาแล้ว 4 เดือนกว่า โดยไม่มีการแจกแจงแถลงข่าว ยังไม่นับรวมช่วงเวลาของการประชุม เตรียมการ ซึ่งเจ้าใจว่ากว่าจะตกผลึกทางความคิดร่วมกันของคนจากทั่วทุกสารทิศคงจะต้องใช้เวลาร่วมปี

      พรรคท้องที่ไทย ถ้ามองในเชิงปริมาณ หมายถึงกลุ่มคนในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล มีอยู่นับแสนคน ถ้าบวกรวมว่ามีครอบครัวละ 10 คน ก็จะมีเครือข่ายอยู่นับสิบล้านคน

      แต่การเมืองไม่ใช่แค่เชิงปริมาณ ต้องพิจารณาในเชิงคุณภาพด้วย นั้นหมายถึงนโยบายของพรรคต้องสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ต้องแกะมาเป็นนโยบายพรรค ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนมีอะไรที่เป็นทุกข์ ความยากจน ชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากกลไกของรัฐ เหล่านี้คือทุกข์ของประชาชนที่ต้องได้รับการบำบัด แล้วพรรคจะบำรุงสุขให้ประชาชนได้อย่างไร คิดนโยบายง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

      ส่วนนโยบายเฉพาะด้านก็ต้องไปกำหนดว่า จะมีสวัสดิการให้กลุ่มคนในท้องที่ได้อย่างไร จะมีบำนาญท้องที่ไหม หรือหลังพ้นจากตำแหน่งแล้วจะใส่เครื่องแบบไปร่วมงานต่างๆทางสังคมได้หรือไม่

       พรรคท้องที่ไทย จะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ (ท้องถิ่น) อย่างไร สองเสือในตำบลจะร่วมกันทำงานแบบไหน และยังมีอีกมากที่คณะกรรมการบริหารจะต้องระดมความคิดเห็น และกำหนดออกมาเป็นนโยบาย

      นโยบายดี ยุทธศาสตร์เยี่ยม ยุทธวิธีเด็ด ผู้สมัครเด่น ก็เชื่อว่า จะเป็นพรรคที่แจ้งเกิดได้ไม่มากก็น้อย

 #นายหัวไทร #พรรคท้องที่ไทย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น