โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แรงศรัทธา บุญบารมี สื่อมวลชน เพื่อสังคมขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ ประธานมูลนิธิ 5,000 ปี ได้ส่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ธรรมะสบายดี รุ่นบูชาครู มาให้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมี

 แรงศรัทธา บุญบารมี  สื่อมวลชน  เพื่อสังคมขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ ประธานมูลนิธิ 5,000 ปี  ได้ส่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ธรรมะสบายดี  รุ่นบูชาครู มาให้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมี    

 

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ ประธานมูลนิธิ 5,000 ปี  ได้ส่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน ธรรมะสบายดี  รุ่นบูชาครู มาให้บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมี     
                                                  (ชมคลิปงานเททองหล่อองศ์สมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชปีที่ 10)

   อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ ประธานมูลนิธิ 5,000 ปี ได้กล่าวว่า  เราเป็นจิตอาสาของกลุ่มธรรมะสบายดี  มูลนิธิ 5000 ปี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามรอยปณิธานของพระองค์ คือ ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา โดยตั้งพระทัยว่าจะให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ถึง 5,000 ปี และในปีนี้ทางกลุ่มธรรมะสบายดี มูลนิธิ 5000 ปีมีพิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 18 บัลลังก์ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงหล่อสยามพุทธศิล ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะทำพิธีหล่อเพราะครบจำนวน 88 บัลลังก์ตามปณิธานของท่านประธานมูลนิธิ5000ปีเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้สักการะบูชา

     ครับ  ศรัทธา ด้วยบารมี  สื่อมวลชน เพื่อสังคม   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้ชาติและ พระศาสนา 

     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ  ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติมานานกว่า  700 ปี

      ถึงทุกวันนี้ที่คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในในความเป็นคนไทย รักชาติบ้านเมืองและสถาบันอันเคารพยิ่งคือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของชาติบ้านเมืองที่สำคัญยิ่ง จึงต้องเคารพเทิดทูนไว้ด้วยความรักและภักดี

          นับเป็นความสง่างามและเป็นอุปการคุณอันยิ่งของชนชาวไทยที่ชาติไทยมีพระมหากษัตริย์
       ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจ ของชีวิตนักข่าวอิสระ ได้ทำหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดี      เพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้ยืนหยัด ยั่งยืน เป็นสถาบันหลักของประเทศไทยตลอดไป     และคงยืนหยัดในจรรยาบรรณของอาชีพนักข่าวต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น