โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจชต.จัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” เสริมสร้างสันติสุข จชต. ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส 13-14 พ.ค 2565 นี้ (ชมคลิป)

 

 ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจชต.จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” เสริิมสร้างสันติสุข จชต.  ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส 13-14 พ.ค 2565 นี้ (ชมคลิป) 
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


  เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา .ณ ห้องประชุม ศปพร. ค่ายพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน./เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) เป็นประธานประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

     โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ สน., ผู้แทน ศอ.บต., สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา), สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา), นายกุศล  ขุนดำ ผช.เลขาธิการศูนย์พัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต., นายกพุทธสมาคมจังหวัด ๔ จังหวัด ยะลา สงขลา ปัตตานีนายวิชิต  กิจจะเสน กรรมการศูนย์พัฒนาส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.  พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ผู้แทนสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จชต., สมาพันธ์พุทธ จชต.(ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา), พุทธสมาคม นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและ 4อำเภอจังหวัดสงขลา


          เนี่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก เพื่อส่งเสริมให้ชาวพุทธได้น้อมรำลึก ถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา  นำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า มาสู่การปฎิบัติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และจรรโลงไว้ซึ่งวันสำคัญของพระพุทธศาสนา      จึงจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง)อ.เมือง จ.นราธิวาส  ตั้งแต่วันที่ 13-14 พฤษภาคม  2565 นี้


        เพื่อน้อมรำลึกถึง เหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา พร้อมเชิญชวน ชาวพุทธร่วมกิจกรรมและทำความดีถวายพุทธบูชาในโอกาสสำคัญ..

         วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เนื่องด้วยวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้, ปรินิพพาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญและสากลของโลก เครือข่ายชาวพุทธร่วมกับภาครัฐมีกำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น


           โดยจัดให้แต่ละวัด/ชุมชน จัดรถบรรทุกพระพุทธรูปประดับผ้าระบายและไม้ดอกไม้ประดับวัดต่างๆ มายังพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (เป็นส่วนร่วมขบวน จาก จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา ไปสู่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส) ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน เครือข่ายชาวพุทธในพื้นนราธิวาส, เยาวชน/นักเรียนนักศึกษา, อรบ., สมาพันธ์ไทยพุทธ, ศูนย์พัฒนาฯ, สมาคมเพื่อความมั่นคงฯ, ขบวนรถพระพุทธบุปผาพร้อมมวลชนที่มาจากวัดต่างๆ และประชาชนทั่วไป         เพื่อน้อมรำลึกถึง เหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา จึงเชิญชวน ชาวพุทธร่วมกิจกรรมและทำความดีถวายพุทธบูชาในโอกาสสำคัญ..

 

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น