โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

" ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า...คำว่าไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร "

 " ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะเรารู้ว่า...คำว่าไม่มีนั้น มันเป็นอย่างไร "

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบบ้าน หลังที่ 2 ในโครงการ "ให้บ้าน ให้ความสุข" ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ🏠 "ให้บ้าน ให้ความสุข" หลังที่ 2 ให้แก่ นายหวัง สมานสนิท บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 6 บ้านโคกอ้น ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอำเภอโคกโพธิ์,ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43,จิตอาสา 904 จังหวัดปัตตานี,ข้าราชการพลเรือน,ตำรวจ,ทหาร,ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธีดังกล่าวท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตนเองได้ โดยเฉพาะ นายหวัง สมานสนิท ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคม แต่เป็นผู้มีรายได้น้อย มีที่พักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก 

โดย พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว จึงได้สร้างที่พักอาศัยที่มั่นคง แข็งแรง  ภายใต้โครงการ " ให้บ้าน ให้ความสุข " เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จากทั้งภาครัฐ และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นอีกทั้งประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี


    นอกจากนี้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์  หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะ ยังได้ร่วมมอบเครื่องใช้ของใช้ในครัวเรือน ชุดเครื่องนอน ที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใจบุญ,ผู้นำท้องที่,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อมอบให้กับ นายหวัง สมานสนิท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น