โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

“นิพนธ์”เดินหน้าพิจารณาพรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ(ชมคลิป)

 

นิพนธ์เดินหน้าพิจารณาพรบ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หลังจากออกรับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้และภาคเหนือ(ชมคลิป) 

 

    เมื่อเวลา 09.30  น. วันที่ 26  มกราคม 2565  ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ครั้งที่ 25/2565  เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แจ้งผลการรับฟังความเห็นของประชาชน ภาคใต้และภาคเหนือและได้เชิญ  ผู้แทนองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ  ผู้แทนองค์กรอัยการ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม


 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ให้กรรมาธิการที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านและหน่วยงานนอกที่มาร่วมประชุม ได้แสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป

///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น