โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าฯนราธิวาส ย้ำนายอำเภอทุกอำเภอเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมพื้นที่ (มีคลิป)

 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าฯนราธิวาส   ย้ำนายอำเภอทุกอำเภอเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้ครอบคลุมพื้นที่ (มีคลิป)

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าฯนราธิวาส   ย้ำนายอำเภอทุกอำเภอเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้ครอบคลุมพื้นที่  พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่ ปีนี้ตั้งเป้าอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นศูนย์

 วันที่ 31 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส       นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผย นายสนั่น   พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานการประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส          โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม และนายทศพล  สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom

 
           นายแพทย์ชัยวัฒน์   พัฒนาพิศาลศักดิ์     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส                    ได้รายงานภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯโควิด-19 ในพื้นที่ , ล่าสุดผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับ พร้อมยืนยันยังไม่มีผู้ติดเชื้อโอไมครอน ในพื้นที่

 
 นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส    ยังได้ตั้งแคมเป็ญ ชราธิวาส  วัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปี   โดยเริ่มสำมะโนวัคซีนในเดือนมกราคม 2565 พร้อมทำแผน CCRT เชิงรุก เสิรฟ์วัคซีนถึงบ้านโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลในพื้นที่

 

 โดยที่ประชุมมีการพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ ATK  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19  รวมถึงการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site ในภาพรวมมีโรงเรียนที่ส่งขอประเมินฯ 76 โรง  ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153   2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) ต.กะลุวอเหนือ 3.โรงเรียนบ้านไร่พญา กะลุวอ เมืองนราธิวาส 4.โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ ต.ละหาร 5.โรงเรียนบ้านจอเบาะ 6.โรงเรียนบ้านต้นตาล 7.โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะกุลอุทิศ) 8.โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 9.โรงเรียนบ้านแยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ 10.โรงเรียนบ้านนาดา 11.โรงเรียนบ้านรือเสาะ 12.โรงเรียนบ้านบากง 13.โรงเรียบ้านนาโอน 14.โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร ต.รือเสาะ 15.โรงเรียนบ้านบลูกา 16.โรงเรียนบ้านลาเมาะ 17.โรงเรียนบ้านกาโดะ 18.โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 19.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยุมอียะห์ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ  20.โรงเรียนบ้านลาเวง 21.โรงเรียนบ้านดาฮง ต.เชิงคีรี  22.โรงเรียนศรีวารินทร์ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร    23.โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร 24.โรงเรียนรอมาเนีย 25.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ตาราม 26.โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ  27.โรงเรียนบ้านแว้ง 28.โรงเรียนบ้านแขยง ต.เอราวัณ 29.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)อัลอะห์มาดียะห์ ต.แม่ดง  อ.แว้ง   30.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 31.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)บูแกบูแย 32.โรงเรียนบ้านไอปาเซ ต.ตันหยงมัส  33.โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส ต.มะรือโบตก 34.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ดารูลมูกอรอบีน (ลูโบ๊ะดีแย) 35.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)สะโลไอปาเซ ต.ตันหยงลิมอ 36.โรงเรียนประชาบำรุง  37.โรงเรียนบ้านบละแต 38.โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 39.โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 40.โรงเรียนบ้านเขาน้อย  41.โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 42.โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ 43.โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านตันหยงมะลิ) 44.โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 45.โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) 46.โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดา 47.โรงเรียนดารุลฟุรกอน 48.โรงเรียนรังผึ้ง 49.โรงเรียนผดุงวิทย์ 50.โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 51.โรงเรียนโก-ลกคิดส์ ต.สุไหงโก-ลก 52.โรงเรียนเกษมทรัพย์ 53.โรงเรียนบ้านมือบา  ต.ปาเสมัส  54.โรงเรียนบ้านกูแบอีแก  55.โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 56.โรงเรียนบ้านลาแล ต.ปูโยะ 57.โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ   58.โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก 59.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ต.ปะลุรู 60.โรงเรียนบ้านบอเกาะ  61.โรงเรียนบ้านกลูบี 62.โรงเรียนบ้านสากอ 63.โรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.สากอ 64.โรงเรียนบ้านกูวา  65.โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ ต.ริโก๋ 66.โรงเรียนบ้านสายะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี 67.โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223, 68.โรงเรียนบ้านปลักปลา 69.โรงเรียนบ้านปะลุกา 70.โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต 71.โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 72.โรงเรียนบ้านปะดะดอ 73.โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ต.นานาค 74.โรงเรียนวัดทรายขาว 75.โรงเรียนวัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ 76.โรงเรียนนิคมพัฒนา10 ต.มาโมง อ.สุคิริน รวมจากการประชุมที่ผ่านมาทั้งหมด เปิดร.ร. 216 โรงเรียน

  

 โดยแต่ละโรงดำเนินการตามมาตรการ  THAI STOP COVID และ COVID FREE SETTING อย่างครบถ้วน

 

 ทั้งนี้มีการพิจารณาหน่วยงานขออนุญาตจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และการขอเพิ่มจำนวนเตียงของศูนย์กักกันในพื้นที่ อบต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วย

  ทางด้านนายสนั่น   พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เน้นย้ำไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง ว่าเหตุใดจึงมียอดการฉีดวัคซีนน้อยกว่าอำเภออื่นๆ    พร้อมกันนี้ได้ชื่นชมอำเภอเมือง ซึ่งเป็นอำเภอที่มียอดการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และ 2 สูงกว่าอำเภออื่นๆ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี

 
 พร้อมกล่าวทิ้งท้ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจอย่างเคร่งครัด โดยปีนี้ตั้งเป้าอุบัติเหตุ  การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตเป็นศูนย์

ด้านนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า อำเภอรือเสาะได้รณรงค์ฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเปิดร.ร.แบบออนไซต์ ที่ตำบลสาวอ ครบทั้ง 4 โรง เป็นตำบลแรกของจังหวัดนราธิวาส และวันนี้ได้รับอนุมัติจากศบค.ให้เปิดร.ร.ได้ครบทั้งอำเภอเป็นอำเภอแรกของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะได้ฉีดวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ บุคลากรของร.ร.ฉีควัคซีนครบ 100 % นักเรียนฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 80 % คนในชุมชนฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70 % และอำเภอเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยมี 1 เทศบาล 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน แต่เป็นอำเภอที่มีอัตราการติดเชื้อน้อยที่สุดของจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย


 ใช้วิธีการมีส่วนร่วม พูดคุยให้ประชาชนเข้าใจผลดีผลเสียของการฉีดวัคซีน เดินไปตามบ้านแต่ละหลัง ให้ข้าราชการมุสลิมไปพูดคุยในมัสยิดหลังละหมาดวันศุกร์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นอกจากนั้นอย่างได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี และเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล ร่วมรณรงค์ในการฉีดวัคซีน สร้างศรัทธาให้กับประชาชน ไม่ตัดสินใจแทนชาวบ้าน ทำให้ประชาชนสมัครใจฉีดวัคซีนเอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการเชิงรุกอย่างจริงจัง ประมาณ 1 เดือน จึงจะสำเร็จ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอรือเสาะทุกคน คนรือเสาะจะได้ปลอดภัย และจะรณรงค์ต่อไปเพื่อให้ฉีดวัคซีนที่สุด อาจครบ 100 % เว้นแต่คนที่เป็นโรคที่แพทย์รับรอง และดำเนินการตามศบค.ประกาศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ จะตั้งด่านตรวจทุกด้านที่ผ่านที่จะเข้าออกอำเภอรือเสาะ เพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน และขอขอบคุณของทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น