โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

ปาฎิหาริย์ มีจริง?.เป็นโจทย์..ค้นหาคำตอบ..?. ชาวสงขลา​ ปล่อยให้การก่อสร้างรูปปั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด​ ที่อยู่ใกล้พุทธมณฑล​ จ.สงขลา​ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพุทธมณฑล​ แต่สร้างไม่เสร็จ​.. ยังขาดท่อน.. มาแล้วราว​ 10​ปีได้ยังไง..?

 

ปาฎิหาริย์ มีจริง?.เป็นโจทย์..ค้นหาคำตอบ..?. ชาวสงขลา ปล่อยให้การก่อสร้างรูปปั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ที่อยู่ใกล้พุทธมณฑล .สงขลา ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพุทธมณฑล แต่สร้างไม่เสร็จ.. ยังขาดท่อน.. มาแล้วราว 10ปีได้ยังไง..?    เมื่อปี 2563 คณะทำงานศูนย์สวัสดิการประชาชน .สงขลาและเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ได้ติดตามและกระตุ้นให้มีการก่อสร้างพุทธมณฑล .สงขลา ที่ใช้เวลาดำเนินการมาแล้วราว 10 ปี ใช้งบเกือบ 100 ล้านบาท.แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น  บัดนี้ .สงขลาและคณะกรรมการพุทธมณฑล ได้ดำเนินการต่อเนื่องและมีการสร้างโครงการต่อไป ทางราชการได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินกว่า 100 ไร่แล้ว

  และจะมีการทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อต้นไม้ที่พุทธมณฑลในวันอาทิตย์ที่ 9​ มกราคม  2565 นี้

   จึงต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายมา โอกาสนี้

  🔔 ในปี 2565 นี้ คณะทำงานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน .สงขลา จะขอติดตามและกระตุ้น ให้มีการดำเนินการก่อสร้างรูปปั้นหลวงปู่ทวดฯ ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์และเป็นปูชนียบุคคลสำคัญ ที่ชาวสงขลาและปวงชนชาวไทยได้ให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่ง ให้สร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

   ทั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศของชาวสงขลาต่อไป

         สัญญา วัชรพันธุ์

1 ความคิดเห็น: