โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 49 ครบรอบปีที่ 10 🏷

 

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 49 ครบรอบปีที่ 10 🏷


 เมื่อวันที่ ( 1 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.30 น. ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 49 ตำบลสากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในงานวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 49 ครบรอบปีที่ 10 จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล 


โดยมีพันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, คณะผู้บังคังบัญชาทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนผู้นำในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจกำลังพล ครอบครัว บุตรหลาน และผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

 


ทั้งนี้กรมทหารพรานที่ 49 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2554 ซึ่งประกอบไปด้วย กองบังคับการกรม

ทหารพราน และ 12 กองร้อยทหารพราน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้ง หมวดทหารพรานหญิง 46 ประกอบด้วย กองบังคับการหมวดทหารพรานหญิง และ 5 หมู่ทหารพรานหญิง และจัดตั้งกองร้อยทหารพรานเพิ่มเติม 4 กองร้อย ตามคำสั่งกองทัพบก ลง 16 เมษายน 2556 การปฏิบัติภารกิจในห้วงแรกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ เชิงรุกสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2555 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 รวม ระยะเวลา 8 เดือน


 หลังจากนั้นได้เคลื่อนย้ายกำลังเข้ารับผิดชอบพื้นที่อำเภอศรีสาครทดแทนกำลังหลัก เพื่อปฏิบัติภารกิจงานเชิงรับดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอศรีสาคร  อำเภอจะแนะ และ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49 คือพันเอกจิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ รับตำแหน่งตั้งแต่ 23 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น