โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

" ช้างเผือกเกิดในป่าปราชญ์ว่าไว้ ลำทับให้พระเศวตอดุลยเดชพาหนแดนดินแดงแหล่งความสุขของผู้คน แม้ต่างต้นที่มาหาทำกิน "

    " ช้างเผือกเกิดในป่าปราชญ์ว่าไว้ ลำทับให้พระเศวตอดุลยเดชพาหนแดนดินแดงแหล่งความสุขของผู้คน แม้ต่างต้นที่มาหาทำกิน  "  เบื้องหลัง รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  " รำลึกพระเศวต ครั้งที่ ๓ 

ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ย้อนรอยพระเศวต ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ "


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม 2 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน งาน love lamthap "  รำลึกพระเศวต " ช้างเผือกถือเป็นราชพาหนะคู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานในบรรดาช้างเผือกคู่บารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีช้างเผือก ที่คล้องได้ที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ต่อมาได้รับการเลื่อนยศเป็นช้างเผือกชั้นเอกหรือช้างเผือกลำดับที่ ๑ รำลึกพระเศวต ครั้งที่ ๓

  ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ย้อนรอยพระเศวต หมู่ที่ ๒ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่ เพื่อรำลึกถึงพระเศวตอดุยลเดชพาหนฯ ซึ่งเป็นช้างต้นคู่พระบารมีลำดับที่ ๑ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถูกคล้องได้ที่บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 
  รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

  อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศ งานรำลึกพระเศวต ออกอากาศวันจันทร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. - ๐๐ ๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กดหมายเลข ๕ 

 CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น