จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชาวยะลาตื่นตัวหลังไม่ได้เลือกมา 7 ปีฝ่าฝนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.

 

ชาวยะลาตื่นตัวหลังไม่ได้เลือกมา 7 ปีฝ่าฝนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต.


ยะลา ชาวตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตื่นตัวพร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้งวิถีใหม่ คึกคัก ยืนต่อแถวรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม  ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมาบรรยากาศช่วงเช้าหลังเปิดหีบบัตรลงคะแนนประชาชนเริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  หลังจากที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธ์เลือกตั้งท้องถิ่นมานากนว่า 7 ปี โดยบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก


 มีทั้งกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ยืนต่อแถวถือบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบรายชื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนน  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อสม.ให้คำแนะนำ พร้อมกำชับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ร่วมคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือ และเว้นระยะห่าง พร้อมจัดที่นั่งรอพิเศษสำหรับผู้ที่ตรวจวัดอุณหภูมิเกิน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง
นายวิโรจน์ จงอุรุดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า การเลือกตั้ง อบต. หนนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 8 ปี  จึงได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบการหย่อนบัตรเลือกตั้งให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้มีปัญหาบัตรเขย่งหรือจำนวนผู้มาใช้สิทธิกับจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน 


พร้อมยืนยันว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแม้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ก็สามารถใช้สิทธิได้  ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง ตามปฏิทินการเลือกตั้ง อบต. การประกาศผลการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ถ้ามีกรณีร้องเรียน กกต. ก็ต้องสืบสวนไต่สวน ทำให้การประกาศผลล่าช้าออกไปอีกเดือน หรือประกาศผลภายในวันที่ 27 ม.ค. 2565

สำหรับอำเภอเบตง มี อบต. 3 แห่ง ได้แก่

 1.อบต.ยะรม มี 8 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 9,700 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 7,300 คน มี 12 หน่วยเลือกตั้ง  มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่ง นายก อบต.ยะรม จำนวน 4 คน มีผู้สมัครสมาชิก อบต.ยะรม จำนวน 26 คน 2.อบต.ตาเนาะแมเราะ  มี 9 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 9,116  คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 6,708  คน มี 11 หน่วยเลือกตั้ง  มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่ง นายก อบต.ตาเนาะแมเราะ จำนวน 1 คน มีผู้สมัครสมาชิก อบต.ตาเนาะแมเราะ จำนวน 20 คน 


3. อบต.อัยเยอร์เวง มี 11หมู่บ้าน  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8, 026 คน มี 15 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบต.อัยเยอร์เวง จำนวน 3 คน  มีผู้สมัครสมาชิก อบต.อัยเยอร์เวง จำนวน 27 คนขณะที่ จ.ยะลา มี อบต. รวม 47 แห่ง  มีหน่วยเลือกตั้ง รวม 406  หน่วย 315 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 230,776 คน แยกเป็นชาย 114,743 คน และหญิง 124,130 คน  โดยใน จ.ยะลา มีผู้สมัครนายกคนเดียวถึง 14 แห่ง โดยกฎหมายกำหนดต้องได้คะแนนมากกว่า 10% ของผู้มีสิทธิ์ และไม่น้อยกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 080-036-2786

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น