โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จังหวัดนราธิวาส ประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2564แนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

 จังหวัดนราธิวาส ประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2564แนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
จังหวัดนราธิวาส ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า

นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดฯพร้อมด้วย
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ก่อนที่จะมีการประชุม ประธานได้มอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ประธานได้แนะนำ หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 1.พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 2.พลตำรวจตรี แวสาแม สาและ เป็นผู้บังคับการตำรวจภธรจังหวัดนราธิวาส 3.นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 4.นายอภินันท์ ศรียอดแก้ว เป็นผู้บัญชาการเรือนจำนราธิวาส 5.นายสมนึก ทริทอง เป็นพลังงานจังหวัดนราธิวาส 6.นายเสน่ห์ รักรงค์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส ประธานในที่ประชุมได้ กล่าวถึง การรณรงค์การฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ให้ลดการแพร่เชื้อ ทำให้ประชาชนปลอดภัย และสามารถเปิดโรงเรียนสอนในชั้นเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


การรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน,การอนุมัติแผนการแจกจ่ายกระสุนปืนลูกซอง เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมทบทวนชุด ชรบ.,การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด,การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัดนราธิวาส,การติดตามนโยบายของรัฐบาล สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส,ผลสรุปการศึกษาออกแบบวางผังเมืองพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองนราธิวาส,การคาดหมายลักษณะอากาศจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564,แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส,การทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนราธิวาส,พิธีถวยผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564,การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565,ผลการฉีดวัคซีนและแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส,สพป.นราธิวาส เขต 1-3,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส,สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส,ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานราธิวาส        
           นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้อนุญาตให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานเรื่องการประชุมเพื่อนำเสนอ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นทาง (จปฐ) ปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ซึ่งจัดการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  (ZoomCloud Meeting)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น